TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Onur URAL

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD tarafından temel eğitim içinde bilinmesi gereken toplum ve hastane kökenli enfeksiyonların tanı ve tedavi yaklaşımları ile bu enfeksiyonlara neden olan patojenlerin temel özelliklerinin öğretilmesi

Vizyon: Enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerindeki değişim ve gelişimleri aynı zamanda yeni tedavi ve tanı yöntemlerini takip etmek ve bu bilgilerin en doğru şekilde öğrencilere aktarılmasını sağlamak

Misyon: Gerek ülkemizde gerekse de dünyada yaygın olarak görülen enfeksiyon hastalıkları, tanı, tedavi ve korunma yolları hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip kişilerin yetiştirilmesi

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD tarafından temel eğitim içinde bilinmesi gereken toplum ve hastane kökenli enfeksiyonların tanı ve tedavi yaklaşımları ile bu enfeksiyonlara neden olan patojenlerin temel özelliklerinin öğretilmesi

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve pratik sınavları başarıyla geçmek, ayrıca devamsızlık sınırını aşmamak

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve pratik sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı