TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Gülcan Saylam Kurtipek

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan EKMEKÇİ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Stajın amacı, deri ve zührevi hastalıklarda birinci basamak sağlık hizmetinde gerekli olan konuların irdelenip pratikte uygulama prensiplerini öğretmektir.

Vizyon: Deri ve zührevi hastalıklar alanında en iyi ve en kapsamlı eğitim veren bölümlerden birisi olmak, ülkemizin önde gelen araştırmacı hekim ve akademisyenleri yetiştirmek, hasta hizmetlerini en gelişmiş teknik donanım ile sunmak.

Misyon: Toplumsal, evrensel gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde, üst düzeyde dermatoloji bilgisine sahip, dermatolojik hastalıkların tanı ve tedavisini en iyi şekilde yapabilen, hasta ve meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, yenilikleri takip eden, sürekli gelişime açık, insani değerleri ön planda tutan hekimler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Stajda, öncelikle dermatolojik muayenenin önemi ve bu yolla tanı konulabilecek hastalıklar anlatılacaktır. Hastalıkların ayırıcı tanıları ve tedavileri teorik ve pratik uygulamalarla öğrencilere aktarılacaktır. Pratik uygulamalarda, teorik derslerde öğrendikleri bilgileri nasıl kullanılacakları hakkında bilgilendirileceklerdir. Acil dermatolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takibini öğrenmeleri sağlanacaktır. Birinci basamakta çözülemeyen ciddi hastalık gruplarının uzman dermatolog bulunan merkezlere veya yataklı sağlık kuruluşuna sevk edilmesi öğretilecektir. Bu amaçla deri ve zührevi hastalıklar stajında derinin alerjik, bakteriyel, viral, mantar, immün, neoplatik (tümoral), ilaca bağlı ve genetik hastalıkları 3 haftalık staj boyunca işlenecektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. Sınıfında yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4.sınıf stajlarını tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj boyunca tüm öğrenciler için, staj sırasındaki aktiviteleri ve hastabaşı performanslarının değerlendirildiği karne doldurulmaktadır. Staj sonunda yapılan teorik sınav ve yapılandırılmış sözlü sınav sonuçları ile birlikte karne değerlendirmesi yapılarak staj sonu not verilir.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.