TIP FAKÜLTESİ
Eğitim Koordinatörleri
  GÖREVİ   ADI SOYADI
Dekan Prof. Dr. Serdar GÖKTAŞ
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü ALPTEKİN
Başkoordinatör Prof. Dr. Onur URAL
Başkoordinatör Yrd. Doç.Dr. Oğuzhan ARUN
Başkoordinatör Yrd. Prof. Dr. Rasim MOĞULKOÇ
Dönem VI Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet AK
Dönem V Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa KOPLAY
Dönem IV Koordinatörü Doç. Dr. Şua SÜMER
Dönem III Koordinatörü Prof. Dr. Kamil Hakan DOĞAN
Dönem II Koordinatörü Doç. Dr. Esma MENEVŞE
Dönem I Koordinatörü Doç. Dr. Hilal ARIKOĞLU
Seçmeli Ders Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK
Senaryo Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN
Program Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali ÜNLÜ
Topluma Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur URAL
Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Doç. Dr. Bahar ÖÇ
Hekimlik Uygulamaları Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan KARA
TEBAD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN