TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Serhat TÜRKOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi öğrencilerinin çocuk ve ergen psikiyatrisikonusunda dünya standartında eğitim almasını sağlamak.

Vizyon: Tıp eğitim ve hizmetinde yüksek kalitede çalışmalar üretmek, çocuk ve ergen psikiyatrisınin her alanında uzmanlaşmış alt birimlere sahip bir merkez olarak tıp öğrencilerine en iyi psikiyatri eğitimini veren, ülkemizden ve başka ülkelerden tıp öğrencilerinin çocuk ve ergen psikiyatrisine eğitim için başvurdukları, öğrencilerin bilimsel araştırmalar ve toplum ruh sağlığı projelerine katıldığı, tercih edilen önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

Misyon: Tıp fakültesi öğrencilerini insan davranışını , çağdaş psikiyatri kavramlarını, hastalıkların oluş mekanizmaları ve tedavilerini bilen, ruhsal rahatsızlıkları birinci basamakta en iyi şekilde ele alabilecek yeterlikte, bu konuda tanı ve araştırma yöntemlerini bilen tıp doktorları olarak yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: altı yıllık süre içerisinde çocuk ve ergen psikolojisi ve psikiyatrisi ile ilgili kavramlar, hastalıklar, tanı ve tedavi yöntemleri program içerisinde yer almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. ve 5. Sınıfında seçmeli olarak yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir. Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYM olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Preklinik dönemi başarıyla tamamlamış olmak.

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj boyunca tüm öğrenciler için, staj sırasındaki aktiviteleri ve hastabaşı performanslarının değerlendirildiği karne doldurulmaktadır. Staj sonunda yapılan teorik sınav ve yapılandırılmış sözlü sınav sonuçları ile birlikte karne değerlendirmesi yapılarak staj sonu not verilir.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.