TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Harun PERU

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Ayrıntılı anamnez alma tekniğinin öğretilmesi ve uygulamalar ile yetenek olarak kazandırılması, tam ve ayrıntılı fizik muayene kurallarının öğretilmesi ile uygulamalı fizik muayene pratiğinin kazandırılması,sık görülen hastalıkların klinik, laboratuvar, radyolojik ve patolojik bulgularının öğretilmesi, ayırıcı tanı yaklaşımı ile güncel tedavileri konusunda bilgiler verilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sıklıklarının azaltılması için gerekli koruyucu hizmet yaklaşımlarının öğretilmesidir.

Vizyon: Hekimlikte araştırma, eğitim ve uygulama alanında uluslararası düzeyde tanınmak, tercih edilmek ve hekimlik hizmetleri yönetim modeliyle lider olmaktır.

Misyon: Bilimsel bilgi ve modeller ışığında, güncel teknolojiyi kullanarak, hasta tanı ve tedavisini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, hasta /çalışan memnuniyeti ve güvenliğinin ön planda tutulduğu ekip anlayışını benimseyerek, eğitim, araştırma, danışmanlık ve liderlik rolleri ile profesyonel hekimlik hizmetini sunmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çocuk muayenesinin önemi ve bu konuda anlatılacak konuları ve bu yolla tanı konulacak hastalıklar anlatılacak, hastalıkların ayırıcı tanıları ve tedavileri teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere anlatılacaktır. Çocuklarda görülen acil hastalıkların tanı, tedavi ve takibini öğrenmeleri sağlanacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Yazılı ve sözlü sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı ve sözlük sınav

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Uzmanlık Sınavı