TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. İlhan ÇİFTÇİ

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesinden mezun olan, hekim olmaya hak kazanmış kişilerin Çocuk Cerrahisi adına yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip olmasını sağlamaktı.

Vizyon: Dünya çapında gelişmeleri takip ederek gerekli eğitim ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek.

Misyon: Misyonumuz, Öğrenci ve uzman yetiştirilmesi haricinde kliniğimize başvuran hastaların takip, tedavi edilmesini sağlamaktır. Çocuk Cerrahisi Kliniğinde tüm alanlarda klinik hizmet verilmekle birlikte, Çocuk Ürolojisi, Laparoskopik Cerrahi, Yenidoğan Cerrahisi üzerine ağırlık verilmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 4. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 3. sınıfı başarıyla tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S. Ü. Tıp Fakültesi ölçme değerlendirme yönergesi esasları geçerlidir.

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı