TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Duygu FINDIK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Duygu FINDIK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülin ÇORA

Amacı: Bölümümüze bağlı 13 Anabilim Dalını akademik kadro zenginliği ve eğitim kalitesi ve yeterliliği açılarında öncelikle ülkemizin önde gelen ve devamında uluslararası düzeylerde eğitim verir hale getirmektir.

Vizyon: Alanla ilgili dünyadaki tüm gelişmeleri izlemek, bu gelişmelere ulusal ve uluslararası düzeylerde katkı sağlamak ilgili programlarla entegrasyonu sağlayarak işbirliği halinde çalışmak.

Misyon: Bölümümüze bağlı Anabilim Dallarımızı ülkemizdeki Tıp Fakültesi eğitim parogramları içerisinde cerrahi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeylerde donanımlı hale getirmek ve araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüze bağlı Anabilim Dallarının ilgili alanlarındaki organ sistemlerini ilgilendiren hastalıkların patofizyolojisi, tanıları ve tedavi yöntemleri ile ilgili temel bilgileri en yeni gelişmeleri öğrencilere aktarmak.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Anbilim Dallarının staj programları çerçevesinde ve süresinde verilen eğitim sonrasında yapılan pratik ve teorik sınav sonrasında 60 ve üzeri not almak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Pratik ve Teorik sınavlardan alınan notların ortalamasının 60 ve üzerinde olması.

İstihdam Olanakları: Tıp eğitimi bütünlük arzeden bir program olduğu için Bölümle ilgili mezuniyet sonrası bir istihdam imkanı bulunmamaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Dönem III, IV, V ve VI'da verilen eğitimler sonrasında diğer bölümlerden de başarılı olduğu takdirde mezuniyete hak kazanmaktadır.