TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Neriman AKDAM

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi öğrencilerine Biyoistatistiği tanıtmak, Biyoistatistik ve Tıp Bilimi arasında ilişkiler kurabilmesini, temel Biyoistatistik bilgilerinin sahada ve klinikte kullanımı hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktır.

Vizyon: Fakültemizin amacına uygun olarak temel Biyoistatistik kavram ve yöntemlerini bilen, bu bilgilerini sağlıkla ilgili durumlarla ilişkilendiren, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, yetkin, gelişime ve araştırmaya açık, çağdaş hekimler yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Misyon: Tıp eğitimine başlayan öğrencilere temel Biyoistatistik kavram ve yöntemlerini öğretmek, bu yöntemleri uygulamasını sağlamak, ileride yapacağı araştırmaları daha kolay değerlendirebilmesi için alt yapı oluşturmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dersler teorik amfi dersleri ve uygulamalar olarak iki grupta verilmektedir. Teorik derslerde, temel Biyoistatistik kavram ve yöntemleri hakkında bilgi verilmekte, uygulamalarda ise teorik derslerde öğrendiklerini uygulama imkanı verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Biyoistatistik dersi tıp fakültesi 1. sınıfta yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I kurul sonu ve dönem sonu sınavlarında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.