TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Murat AYAZ

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Fizyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlardan yararlanabilme becerisinin kazandırılması.

Vizyon: Araştırma alt yapısının daha da ilerilere taşınarak sağlanan eğitim kalitesinin arttırılması.

Misyon: Fizyolojik süreçlerin moleküler mekanizmasına ait önemli araştırmalar yaparak hem lisans hem de lisansüstü öğrencilerin eğitilmelerinin sağlanması.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Biyofizik Anabilim Dalı, Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulmuş olup, eğitim materyalleri ve laboratuvarı sürekli gelişmiş ve bugünkü haliyle gerek teorik gerekse simülasyon program ve uygulamaları ile Tıp Fakültesi öğrencilerine klinik öncesi altyapı oluşturmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıp Fakültesine kayıtlı tüm öğrenciler Biyofizik derslerini almak zorundadırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp Fakültesinde eğitim almaya hak kazanan her öğrencinin önceki öğrenimi koşulsuz tanınır.

Mezuniyet Şartları: 22 Ağustos 2012 tarih, 28389 sayılı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlı derslere devam, not değerlendirmeleri ve diğer yükümlülükleri başarı ile yerine getiren tüm öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Sınavların değerlendirilmesinde uygulanan yöntemler her ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde açıklanmıştır.

İstihdam Olanakları: Biyofizik uzun soluklu tıp eğitimin yalnızca bir parçası olup bütününü tamamlamadıkça bir istihdam olanağı yoktur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Üç yıllık eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler klinik bilimler eğitimine geçiş yapmaktadırlar.