TIP FAKÜLTESİ
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA  KOMİSYONU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Prof.Dr. Hüsnü ALPTEKİN  Dekan Yard. Genel Cer.
Üye Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK Dekan Yardımcısı Nöroloji
Üye Prof.Dr. Zekeriya TOSUN Öğretim Üyesi Plastik Cer.
Üye Prof.Dr. Yavuz SELVİ Öğretim Üyesi Psikiyatri
Üye Doç. Dr. Tamer SEKMENLİ Öğretim Üyesi Çocuk Cer.
Üye Doç.Dr. Bahattin Kerem AYDIN Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji
Üye Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR Öğretim Üyesi Halk Sağlığı
Üye Öğr. Gör. Hasan OZANTÜRK Kalite Koordinatörü Kalite ve Akredit.
Raportör: Öğr. Gör. Hasan OZANTÜRK Uzman Kalite ve Akredit.
Sekreterya Birimi: Kurul Sekreterliği