TIP FAKÜLTESİ
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Prof.Dr. Serdar GÖKTAŞ Dekan Üroloji
Üye Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK Dekan Yardımcısı Nöroloji
Üye Prof.Dr. Hüsnü ALPTEKİN Dekan Yardımcısı Genel Cer.
Üye Prof.Dr. Onur URAL Başkoordinatör Enfeksiyon Hast.
Üye Prof.Dr. Rasim MOĞULKOÇ Başkoord.Yard. Fizyoloji
Üye Doç.Dr. Oğuzhan ARUN Başkoord.Yard. Anestezi
Üye Doç.Dr. Hilal ARIKOĞLU Dönem I Koord. Tıbbi Biyoloji
Üye Doç.Dr.Esma MENEVŞE Dönem II Koord. Tıbbi Biyokimya
Üye Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN Dönem III Koord. Adli Tıp
Üye Doç.Dr. Şua SÜMER Dönem IV Koord. Enfeksiyon Hast.
Üye Prof. Dr. Mustafa KOPLAY Dönem V Koord. Radyoloji
Üye Prof.Dr. Ahmet AK Dönem VI Koord. Acil Tıp
Üye Prof.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN Senaryo Kur. Bşk. Tıbbi Mikrobiyo.
Üye Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU Topluma Dayalı Tıp Kurulu Bşk. Aile Hekimliği
Üye Prof.Dr. Bahar ÖÇ Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Anestezi
Üye Doç.Dr. Gülcan Saylam KURTİPEK Seçmeli Ders Kurulu Bşk. Cildiye
Üye Prof. Dr. Rasim MOĞULKOÇ Program-Ölçme Değ. Kom.Bşk. Çocuk Hast.
Üye Dr. Öğr. Üyesi Alaaddin YORULMAZ Hekimlik Uyg. Kurulu Bşk. Çoc. Sağ. ve Hast.
Raportör: Hatice ÖZTÜRK Memur BaşKoordin.