TIP FAKÜLTESİ
Fakültemiz Yönetmelik ve Yönergeler
Yönetmelik ve Yönergeler
 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Yönetimi Yönergesi
indirbuton

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Yönergesi
indirbuton

Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği
indirbuton

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
indirbuton

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 14 Mart Plaket ve Teşekkür Belgesi Verme Usul ve Esasları
indirbuton

Tıp Fakültesi Dışındaki Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin  Fakültemize Yaptığı Staj Başvurularında İzlenecek Usuller
indirbuton

Uzmanlık Öğrencileri Temsilcileri Yönergesi
indirbuton

Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönerge
indirbuton

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
indirbuton

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği(mülga)
indirbuton

İntörn Doktor Çalışma Prensipleri
indirbuton

Eğitim-Öğretim Sınav Yönergesi
indirbuton