TIP FAKÜLTESİ
KARİYER DANIŞMANLIĞI
<h3 style="text-align: center; color: red"> <span style="font-size: 16px"><strong>KARİYER GÜNLERİ</strong></span></h3> <p> Öğrencilerimiz, fakültemiz için geleceğimiz, geleceğimiz ve varoluş amacımızdır. Bu nedenle öğrencilerimizin tıp eğitimi süresince kariyer gelişimlerine yönelik danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Mezuniyet sonrası eğitim olanakları, uzmanlık alanları, yüksek lisans ve doktora seçenekleri ve araştırma merkezleri örneklerle tanıtılmaktadır. Bu hizmetler Dekanlık Yönetimi tarafından heray periyodik olarak bir konu bir konuk olarak düzenlenmekte ve öğrencilerimize pano afişleri, web duyurusu ve kısa cep mesajı olarak duyurulmaktadır.</p> <p> </p> <h3 style="color: red"> <strong><u>Düzenlediğimiz Bazı KARİYER GÜNLERİ Etkinlikleri:</u></strong></h3> <p> </p> <p> <a href="http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/090/kariyer%20G%c3%bcnleri%201.jpg"><strong><u>1). KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ: 24 EKİM 2013</u></strong></a></p> <p> </p> <p> <a href="http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/090/kariyer%20g%c3%bcnleri%202.pdf"><strong><u>2.KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ: 12 ARALIK 2013</u></strong></a></p>