TIP FAKÜLTESİ
KURULLAR GENEL LİSTESİ

KURULLAR GENEL LİSTESİ

 

No

KURUL – KOMİSYON ADI

Sekreterya Birimi

Toplam Üye Sayısı

Öğrenci Temsiliyeti ve Sayısı *

StandartToplantı Sıklığı **

1

Fakülte Kurulu *

Yazı İşleri

10

*Var - 1

Yılda 4

2

Fakülte Yönetim Kurulu *

Yazı İşleri

7

*Var - 1

Haftalık

3

Akreditasyon Özdeğerlendirme Kurulu*

Kalite ve Akreditasyon

30

*Var - 9

Yılda 4

4

BAP Geliştirme Kurulu

Proje Destek

6

-

Yılda 4

5

Erasmus - Farabi Kurulu

Öğrenci  İşleri

4

-

Yılda 4

6

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kurulu *

Kurul Sekreterliği

7

*Var - 1

Yılda 4

7

Bologna Eşgüdüm Kurulu

Öğrenci İşleri

13

-

Yılda 4

8

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Etik Kurul Sekreterliği

14

-

Ayda 1

9

Girişimsel Olmayan Klin.Araş.Etik Kur.

Etik Kurul Sekreterliği

10

-

Ayda 1

10

Geri Bildirim Değerlendirme Komisyonu

Kurul Sekreterliği

5

-

Yılda 4

11

Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

Kurul Sekreterliği

5

-

Yılda 4

12

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu *

Başkoord. Sekreterliği

13

*Var - 1

Yılda 4

13

Ölçme  ve Değerlendirme Komisyonu

Kurul Sekreterliği

6

-

Yılda 4

14

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu *

Kalite ve Akreditasyon

8

*Var - 1

Ayda 1

15

Program Değerlendirme Komisyonu *

Başkoord. Sekreterliği

6

*Var - 2

Yılda 4

16

Selçuk Üniversitesi Öğrenci Konseyi *

Öğrenci İşleri

1

*Var - 1

Yılda 4

(*) Bu kurul ve komisyonlarda oy hakkı olmaksızın Öğrenci Temsiliyeti bulunmaktadır.

(**) Toplantı sıklığı standart olup, başkanın daveti üzerine daha sık  da toplantı yapalabilmektedir.