TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hakan KARABAĞLI

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Nöröşirürjikal yaklaşımı öğretme

Vizyon: Nöroşirürji pratiğinde yer alan hastalıklara yaklaşım , cerrahi endikasyonlar ve teknikler konusunda uluslararası düzeyi takip ve geçmek

Misyon: Nöroşirürji pratiğinde yer alan hastalıklara yaklaşım , cerrahi endikasyonlar ve teknikler

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Nöroşirürjik yaklaşımı kavratır. Nöroşirürji pratiğinde yer alan hastalıklara tanı ve tedavi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4.stajı tamamalamak

Mezuniyet Şartları: Teorik ve Pratik sınavları başarıyla geçmek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Pratik ve teorik sınavda başarılı olmak

İstihdam Olanakları: Devlet hizmeti yükümlülüğü nedeni ile iş garantisi mevcut

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı