TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Anesteziyolojinin temel prensipleri ve teknik özellikleri hakkında teorik ve pratik bilgiler vermek. Havayolu girişimleri, kardiopulmoner resüsitasyon ve monitörizasyon gibi bazı konularda pratik beceriler kazandırmak.

Vizyon: Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimde yüksek kalitede, çağdaş, lider özelliklere sahip hekimler yetiştirmek ve hedef öğrencilerin anestezi, yoğun bakım ve ağrı, kardiyopulmoner resüsitasyon, rejyonel anestezi, ağrı tedavisi gibi konularda temel eğitimlerini almış ve aynı zamanda bu bilgileri sürekli geliştirmeye motive olmuş olmaları

Misyon: Nitelikli hekim yetiştirebilecek düzeyde eğitim, hasta haklarına saygılı, düzeyli hasta hekim ilişkisine dayanan hizmet ile anesteziyoloji, yoğun bakım ve ağrı konularında nitelikli klinik ve deneysel araştırmalar yapan önde gelen kliniklerden birisi olmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Gerek teorik gerekse pratik dersler ile anestezi kavramları ve standart monitörizasyon usulleri anlatılacak,entubasyon teknikleri gösterilecek, genel ve rejyonel anestezi ilaçları ve yöntemlerinden söz edilecek, kardiyopulmoner resusitasyon hem teorik hem pratik olarak anlatılacak, lokal anesteziklerden bahsedilecek,zehirlenme, boğulma ve ağrı hastalarına nasıl yaklaşılacağından söz edilecek ve beyin ölümü tanısı yöntemleri hakkında farkındalık yaratılacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Mevzuat çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre ya da üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 4. sınıf stajlarını başarı ile tamamlamak

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlaması gereken AKTS kredisi 3tür.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Teorik ve Pratik sınav olmak üzere iki adet sınavla değerlendirilir.

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel hastaneler

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı