TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT

Erasmus Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi öğrencilerine insan vücudunun sistematik olarak normal şeklini ve yapısını öğretmek, vücudu oluşturan organları tanıtmak ve bu organlar arasındaki yapısal, fonksiyonel ve komşuluk ilişkilerini kurmasını, edindiği temel anatomik bilgilerin klinikte kullanımı hakkında fikir sahibi olmasını sağlamak.

Vizyon: Fakültemizin amacına uygun olarak insan vücudunun yapısal ve fonksiyonel anatomisini bilen, bilgilerini hastalıkların klinikleriyle ilişkilendiren, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, çözümler üretebilen, yetkin, gelişime ve araştırmaya açık, çağdaş hekimler yetiştirmesine katkı sağlamaktır.

Misyon: Tıp eğitimine başlayan öğrencilere insan vücudunun normal yapısını öğretmek, varyasyonlarını anlayabilmesini sağlamak, ileride edineceği klinik bilgileri daha kolay kavrayabilmesi için alt yapıyı oluşturmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Dersler teorik amfi dersleri ve pratik uygulamalar olarak iki grupta verilmektedir. Teorik derslerde, insan vücudunu sistemlere göre ayırarak teorik amfi dersleri ile normal vücut yapısını öğretilir, varyasyonlar ve bunların kliniğe yansımaları hakkında bilgi verilmekte, pratik uygulamalarda ise teorik derslerde öğrendiklerini maket, kemik ve kadavra üzerinde inceleme imkanı tanınmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tıbbi Genetik dersi tıp fakültesi 1. ve 2. sınıflarda yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp fakültesi öğrencisi olmak

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Dönem I ve II. Sınıf kurul sonu ve dönem sonu sınavlarında başarılı olmak.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.