TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Aile hekiminin görevi Prekonsepsiyondan (bebek anne rahmine düşmeden) itibaren başlar ölüm anına kadar devam eder. Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir. Verdiği sağlık hizmetlerini bütüncül, kişisel, kapsamlı, aile ve toplum yönelimli, gizlilik ve yakınlık ilkesine uygun, savunucu, sağlık kaynaklarını etkili kullanarak (reçete yazımı, diğer uzmana sevk, konsültasyon, laboratuar tetkiki, yatarak tedavide) özellikle koruyucu hizmetleri vermekle yükümlüdür. Bu bağlamda iletişimi iyi olan, kronik hastalıklara yaklaşımı iyi olan, aşılama hizmetlerini (bağışıklama) iyi veren, prekonsepsiyon öncesi yaklaşımı, gebe takibini yapabilen, aile planlaması yapabilen, sağlam çocuk takibi yapabilen, çocuk ve erişkin üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlara yaklaşımı iyi ve geriatrik yaklaşımı iyi olan hekimlerin yetişmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon: Bizden eğitim alan öğrenciler Yaş, cins, hastalık ayırt etmeksizin, Bireysel, Kapsamlı, Sürekli, Bütüncül sağlık hizmeti verebilmeli.

Misyon: Yaş, cins, hastalık ayırt etmeksizin, Bireysel, Kapsamlı, Sürekli, Bütüncül sağlık hizmeti verebilen hekimlerin yetişmesi.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Aile hekiminin görevi Prekonsepsiyondan (bebek anne rahmine düşmeden) itibaren başlar ölüm anına kadar devam eder. Hastalığın belirli bir evresi ile sınırlı değildir. Verdiği sağlık hizmetlerini bütüncül, kişisel, kapsamlı, aile ve toplum yönelimli, gizlilik ve yakınlık ilkesine uygun, savunucu, sağlık kaynaklarını etkili kullanarak (reçete yazımı, diğer uzmana sevk, konsültasyon, laboratuar tetkiki, yatarak tedavide) özellikle koruyucu hizmetleri vermekle yükümlüdür. Bu bağlamda iletişimi iyi olan, kronik hastalıklara yaklaşımı iyi olan, aşılama hizmetlerini (bağışıklama) iyi veren, prekonsepsiyon öncesi yaklaşımı, gebe takibini yapabilen, aile planlaması yapabilen, sağlam çocuk takibi yapabilen, çocuk ve erişkin üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlara yaklaşımı iyi ve geriatrik yaklaşımı iyi olan hekimlerin yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenleyaş, cins, hastalık ayırt etmeksizin, bireysel, kapsamlı, sürekli, bütüncül sağlık hizmeti verebilen hekimlerin yetişmesine yönelik eğitim işlenecektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 6. Sınıfında yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: 5.sınıf stajlarını tamamlamak.

Mezuniyet Şartları: Devamsızlık yapmamak ve sınavları başarmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj boyunca tüm öğrenciler için, staj sırasındaki aktiviteleri ve hastabaşı performanslarının değerlendirildiği karne doldurulmaktadır. Staj sonunda yapılan teorik sınav ve yapılandırılmış sözlü sınav sonuçları ile birlikte karne değerlendirmesi yapılarak staj sonu not verilir.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesinde mezun olan tüm öğrencilerimizin ?Devlet Hizmeti Yükümlülüğü? nedeniyle iş garantileri mevcuttur.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümünde "Doktora", Temel, Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.