TIP FAKÜLTESİ
Ulusal Yayınlar

1-Doğan KH. Pediatrik anestezinin etik ve hukuki yönleri. Selçuk Pediatri Dergisi 2014;2(4):394-401.

2-Doğan KH, Özbek S, Ünver Doğan N, Karabulut AK. Karbonmonoksit intoksikasyonu sonrası gelişen geç nörolojik sendrom: Olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni 2014;19(1):63-66.

3-Artuç S, Doğan KH, Demirci Ş. Uyuşturucu maddelerde yeni trend: Sentetik kannabinoidler. Adli Tıp Bülteni 2014;19(3):198-203.

4-Doğan KH, Demirci Ş, Ünver Doğan N, Gülmen MK. Torasik aort anevrizma rüptürüne bağlı ölümlerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2014;11(1):1-6.

5-Doğan KH, Demirci Ş, Ünver Doğan N. Gerbode defekti nedeniyle gelişen ani ölüm: İki olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2013;10(2):73-6.

6-Doğan KH, Esen H, Demirci Ş, Gündoğmuş ÜN. Hipotermiye bağlı ölümlerin değerlendirilmesi. Genel Tıp Derg 2013;23(1):1-5.

7-Demirci Ş, Doğan KH, Gülmen MK, Tavlı L. Aritmojenik sağ ventriküler kardiyomyopatiye bağlı ani ölüm. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2013;10(2):69-72.

8-Doğan KH, Artuç S, Ünver Doğan N, Demirci Ş. İnsan ısırığı sonucu gelişen parmak amputasyonu. Adli Tıp Bülteni 2013;18(3):98-100.

9-Doğan KH, Demirci Ş, Koç S. Önce öldürüldü, sonra yakıldı: Cinayet kurbanlarının yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışılması. Adli Tıp Bülteni 2011;16(2):49-53.

10-Koçak S, Dündar ZD, Demirci Ş, Cander B, Doğan KH. Siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu. Akademik Acil Tıp Olgu Sunumları Dergisi 2010;1(1):11-14.

11-Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Bayır A, Emiroğlu HH, Doğan KH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Tıp eğitimine başlarken. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):1-2.

12-Doğan KH, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Bayır A, Emiroğlu HH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Nasıl bir tıp fakültesi?  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, vizyonu ve mezun olacak hekim özelliğine ilişkin öğrencilerimizin görüşleri. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):3-6.

13-Bayır A, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Emiroğlu HH, Doğan KH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Nasıl bir tıp fakültesi istiyoruz? Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu ve vizyonu ne olmalıdır? Öğretim üyelerine yönelik anket sonuçları. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):7-8.

14-Akgün N, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Bayır A, Emiroğlu HH, Doğan KH, Apilioğulları S, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Nasıl bir tıp fakültesi?  Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi misyon vizyon paydaş toplantısı sonuçları. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):9-13.

15-Apilioğulları S, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Bayır A, Emiroğlu HH, Doğan KH, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. En iyi dünya üniversiteleri arasına girebilmek; Neden önemli? Nasıl mümkün? Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):14-16.

16-Marakoğlu K, Öztürk Ş, Kebabcılar L, Bayır A, Emiroğlu HH, Doğan KH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Türkiye’de tıp bilimleri alanında insan gücü durumu. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):17-18.

17-Emiroğlu HH, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Kebabcılar L, Bayır A, Doğan KH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Öğrenci danışmanlığı sistemi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):19-21.

18-Kebabcılar L, Öztürk Ş, Marakoğlu K, Bayır A, Emiroğlu HH, Doğan KH, Apilioğulları S, Akgün N, Erdem Y, Uçar S, Sevinç R, Satmaz AB, Erdoğan Ş, Ozantürk H. Tıpta eğitim raporu. Genel Tıp Dergisi 2013;23(Ek 1):22-23.

19-Demirci Ş, Doğan KH, Deniz İ, Erkol Z, Günaydın G. Konya’da 2000-2007 yılları arasında beş yaş ve altında ölümle sonuçlanan kaza orijinli zehirlenmeler. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2009;6(2):47-52.

20-Demirci Ş, Doğan KH, Deniz İ, Büken B, Erkol Z. Konya’da çocukluk çağında meydana gelen ateşli silah yaralanmasına bağlı ölümler. Adli Tıp Bülteni 2009;14(1):22-29.

21-Demirci Ş, Doğan KH, Günaydın G, Koç S. Av tüfeği ile ölümler. Acta Turcica 2009;1(1):206-212.

22-Demirci Ş, Doğan KH, Üner B, Koç S. Konya’da av tüfeği imalatı. Acta Turcica 2009;1(1):228-232.

23-Demirci Ş, Doğan KH, Deniz İ, Erkol Z, Günaydın G. Kaza orijinli himen yaralanması: olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2009;6(1):32-36.

24-Demirci Ş, Doğan KH, Günaydın G, Erkol Z. Anneleri tarafından ölüme terk edilen kardeşler: iki olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2009;6(2):86-91.

25-Demirci Ş, Doğan KH, Deniz İ, Erkol Z, Günaydın G. Ölümle sonuçlanan iki cinsel istismar olgusu. Adli Tıp Dergisi 2009;23(2):27-32.

26-Doğan KH, Demirci Ş, Deniz İ, Büken B, Erkol Z. Konya’da 2000-2007 yılları arasında meydana gelen raylı ulaşım sistemi ölümleri. Adli Tıp Dergisi 2008;22(3):1-8.

27-Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ, Günaydın G. Konya il ve ilçe cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ölümleri. Adli Tıp Bülteni 2008;13(3):113-119.

28-Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da 2001-2007 yılları arasında gerçekleştirilen feth-i kabir olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2008;13(2):63-68.

29-Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da cinsel istismar yönünden muayenesi yapılan çocuk olguların değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2008;5(2):43-49.

30-Demirci Ş, Doğan KH, Deniz İ, Ünver Doğan N, Günaydın G. Sağlam himen morfolojilerinin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2008;5(3):93-100.

31-Günaydın G, Demirci Ş, Doğan KH, Aynacı Y, Deniz İ. Konya ilinde çalışan hekimlerin adli olgulara ve adli raporlara yaklaşımı-anket çalışması. Selçuk Tıp Dergisi 2008;24(2):83-89.

32-Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Günaydın G, Deniz İ. Modifiye edilmemiş kurusıkı tabanca ile meydana gelmiş intihar orijinli bir ölüm olgusu. Adli Tıp Bülteni 2008;13(1):25-29.

33-Doğan KH, Günaydın G, Demirci Ş. Sıçanlarda doku element seviyeleri ve postmortem interval. Selçuk Tıp Dergisi 2007;23(2):57-67.

34-Doğan KH, Demirci Ş, Günaydın G. Yıldırım çarpmasına bağlı ölümler: üç olgu sunumu. Genel Tıp Dergisi 2007;17(4):217-222.

35-Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya'da 2001-2006 yılları arasında meydana gelen 0-18 yaş grubu ölümler. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi 2007;4(3):121-126.

36-Demirci Ş, Günaydın G, Doğan KH. Konya’da 2000-2005 yılları arasında gerçekleşen intihar orijinli ölüm olgularının retrospektif değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni 2007;12(2):62-67.

37-Demirci Ş, Günaydın G, Doğan KH, Aynacı Y, Deniz İ. Adli rapor düzenlemede uygulamalı eğitimin önemi. Adli Tıp Dergisi 2007;21(1):10-14.

38-Demirci Ş, Doğan KH. Göğüs cerrahisi acillerinde adli tıbbın yeri. Türkiye Klinikleri Acil Tıp Dergisi 2007;3(3):87-98.

39-Günaydın G, Demirci Ş, Doğan KH, Aynacı Y. Konya ilinde çalışan acil servis hekimlerinin adli raporlara yaklaşımı: bir anket çalışması. Adli Tıp Dergisi 2005;19(2):26-32.

40-Demirci Ş, Günaydın G, Doğan KH, Aynacı Y. Konya ilindeki boşanmaların retrospektif değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2005;19(1):22-28.