TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Kamil Hakan DOĞAN

Erasmus Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Farabi Koordinatör: Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Prof.Dr. Tülün ÇORA

Amacı: Tıp Fakültesi mezunlarının yasal sorumluluklarını ve yasal düzenlemeleri, adli olgulara yaklaşımı, adli olguların muayenesi ve örnek alma yöntemlerini, klinik adli tıbbi uygulamaları, ölüm tanısı ve adli ölüm olaylarında yapılması gerekenleri, adli raporların önemi ve adli rapor yazımını, cinsel saldırıları, yaralanma türlerini öğrenmelerini sağlamak.

Vizyon: Adli Tıp anabilim dallarının ulusal adli tıp uygulamalarında daha etkin rol alabilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek.

Misyon: Tıp fakültesi öğrencilerine meslek yaşamlarında gereksinim duyacakları Adli Tıp disiplinine özgü bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bu staj kapsamında hekimlerin mesleki uygulamalarındaki yasal sorumlulukları, adli nitelikteki olgulara yaklaşım, yaralanma ve ölümlerin mekanizma ve çeşitleri, cinsel saldırı olgularına yaklaşım, adli olguların değerlendirme ve raporlama süreçleri yer almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adli Tıp Stajı tıp fakültesi 4. sınıfta yer almaktadır. Tıp fakültesine kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için: Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb. gibi sınav sonuçlarına göre ya da Üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerince yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli puan alan adaylar kabul edilmektedir. Değişim programları için: Değişim öğrencilerinin kabulü, Selçuk Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (Erasmus, Farabi, Mevlana ya da Genel Akademik Protokol) çerçevesinde yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp Fakültesi 1, 2 ve 3. sınıfları geçmek.

Mezuniyet Şartları: Devam şartlarına uymak ve yapılan sınavda başarılı olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Staj sonu pratik ve teorik sınavı.

İstihdam Olanakları: Tıp fakültesi mezunu olan tüm öğrencilerimizin kamu ve özel sektörde hekim olarak çalışma imkanı vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıp doktoru diploması alan mezunlar temel tıp bilimleri bölümlerinde doktora, temel, dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölümlerinde tıpta uzmanlık programlarına başvurabilirler.