TIP FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof Dr. Ahmet Ak

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Ayşegül Bayır

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ayşegül Bayır

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Ayşegül Bayır

Amacı: Acil tıbbi problemi olan hastalara ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde bulundurarak bilimsel kurallara uygun ve kaliteli tıbbi bakım vermeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Vizyonumuz yapacağımız bilimsel çalışmalarla ve hizmetlerle acil tıp sisteminin gelişimine katkıda bulunan, uluslararası ve ulusal projeler üreten, sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, etkin ve çağdaş bir sistem yaratmak, ülkemizde ve dünyada yenilikçi, yaratıcı, önder ve örnek bir kurum olmaya gelişerek devam etmektir.

Misyon: Acil hastalara acil sağlık hizmetlerini uluslararası kalitede verebilmek için acil tıp alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, sağlık bakımında çalışan hekimlerin ve yardımcı sağlık personelinin sürekli eğitimi sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Öğrencilerin hasta başı vizit, hasta takibi, acil kliniğinde yapılan invaziv işlemlerin izlenmesi (KPR, hava yolu uygulamaları, damar yolu girişimleri, toraks tüpü takma, yara kapatma yöntemleri, pansuman, elektriksel tedaviler, sonda uygulamaları), hasta tanısını yönlendirecek uygun labaratuvar ve radyolojik tetkiklerin istenmesi ve yorumlanmasına katılım, poliklinik izlemi, teorik ders sunuları, kaynak kitaplar aracılığı ile teorik ve pratik bilgilerin pekiştirilmesi.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Stajımız tıp fakültesi 5. sınıfında yer almaktadır.Tıp Fakültesinde kabul ve kayıt koşulları aşağıdaki gibidir Türk Öğrenciler için: Yükseköğretim Kurumu (YÖK tarafından belirlenen) yönetmelikler çerçevesinde bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlamdırılam merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır.Öğrenciler öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sora bu sınavdan aldıkları puana göre ÖSYS tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrencileri için: Bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT I, ACT, GCE vb.gibi sınav sonuçlarına göre yada üniversitemizce veya Türkiyedeki üniversitelerce yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavından ilgili yönergeler çerçevesinde geçerli, puan alan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Tıp Fakültesinin 4. sınıfını başarı ile tamamlamış olmak.

Mezuniyet Şartları: Yazılı, sözlü ve pratik sınavları başarı ile tamamlamak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Yazılı, sözlü ve pratik sınavlar.

İstihdam Olanakları: Devlet hastaneleri, tıp fakültesi hastaneleri ve özel hastaneler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tıpta Uzmanlık Sınavı.