TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
YENİ WEB SİTEMİZ
01.11.2014
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 21/12/2010 tarih ve B.30:0.EÖB.0.00.00.03-04.01-6459- 046463 sayılı karar ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisli...
MISYON: Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten arastirmaci, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve li...
VIZYON: Bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın ve tanınmış bir Fakülte olmaktır.... devamı için tıklayınız...