TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İsmail SARITAŞ

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DOĞAN

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DOĞAN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DOĞAN

AKTS Koordinatör: Prof. Dr. İsmail SARITAŞ

Amacı: Günümüzde makine, elektronik ve yazılım alanlarındaki hızlı teknolojik gelişmeler, sanayi, sağlık ve ulaşım gibi bir çok sektörde, ileri otomasyon sistemlerinin ve akıllı robotların kullanımının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu nedenle mekatronik mühendislerine olan talep günden güne artmaktadır. Programın amacı, mesleki açıdan yeterli teorik bilgi ve pratik beceriye sahip mühendisler yetiştirerek bu alandaki donanımlı personel ihtiyacını karşılamaktır.

Vizyon: Vizyonumuz eğitim-öğretim kalitesi ile Türkiyede ve dünyada tanınan ve tercih edilen, öğrencilerine üst düzeyde teorik bilgi ve pratik beceri kazandırabilen, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu, evrensel etik değerlere saygılı, disiplinler arası takım çalışmasını teşvik eden, kentsel, bölgesel ve ulusal problemlere çözüm üretecek projeler yapan, üniversite ve sanayi işbirliğine öncülük eden, sürekli gelişen ve kamu ve özel sektör kuruluşlarının mezunlarını özellikle tercih ettiği bir bölüm olmaktır.

Misyon: Misyonumuz kazandığı teorik bilgi birikimini pratik uygulamaya dökebilen, uygulamada karşılaşılan sorunlara karşı çözümler üretebilen, kendi alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, özgüveni yüksek, rekabet edebilme cesaretine sahip, disiplinlerarası çalışmalara katılabilen ve bu çalışmalarda gerek ekip lideri gerekse ekip çalışanı olarak kendinden beklenen katkıyı sağlayabilen, her zaman ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde gören, etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Mekatronik Mühendisliği Bölümü, alanında uluslararası yetkinliğe sahip mühendisler yetiştirmeyi kendine hedef seçmiş, 4 yıllık eğitimi veren bir lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yurt içinde ve yurt dışında farklı lisans ve ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere gerekli koşulları sağladıkları takdirde intibak kurallarına göre bölümümüze geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca aldıkları seçmeli ve zorunlu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayarak 240 AKTSyi sağlamaları gerekmektedir

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bir öğrencinin derslerden başarılı olup olmadığı, Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Bir dönem boyunca öğrenci ara sınav ve final sınavından oluşan 2 sınava girmelidir (Eğer finalde başarılı olamazsa ek sınava girmelidir). Öğrencinin bir dersten başarısı, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından verilen harf notuna göre belirlenir. Bu not, ara sınavın %40ı ve final sınavının %60ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, harf notunun en az CC olması gerekir. (Eğer harf notu DC veya DD ise, öğrencinin ağırlıklı dönem ortalaması 2.00 ve üzerinde olmalıdır)

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız elektronik, makine ve yazılım etkileşimi gerektiren sağlık, sanayi, ulaşım ve savunma gibi birçok sektörde, devlet veya özel şirket bünyesinde çalışabilirler. Mezunlarımız ayrıca uygun alanlarda kendi şirketlerini kurabilirler yada lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili kurumun giriş koşullarını sağladıkları takdirde, yurt içi ve yurt dışındaki yüksek lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.