TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
4822 - İdari Birimler

ÜNVANI

ADI SOYADI

Telefon

Ögrenci İşleri Şefi

Mustafa KAYA

0332 223 3373

Memur

Mustafa GÜNEŞ

0332 223 3373

Dekan Özel Kalem

Ünal DENİZ

0332 223 3358

Yazı İşleri

Sultan KOÇYİĞİT

0332 223 3365

Yazı İşleri

Hüseyin KARAÇAL

0332 223 3365

Bölüm Sekreteri

Gülşah ALTINBEYAZ

0332 223 3367