TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÇUNKAŞ

Erasmus Koordinatör: Dr.Öğr.Üyesi Kemal TÜTÜNCÜ

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. İsmail SARITAŞ

Mevlana Koordinatör: Prof.Dr.İsmail SARITAŞ

AKTS Koordinatör: Prof. Dr.Hakan IŞIK

Amacı: Programın amacı günümüz teknolojisinde önemli bir yer tutan elektrik ve elektronik alanında ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman eksiğini karşılamaktır. Bu amaçla mesleki açıdan yeterli bilgi ve donanıma sahip, mühendisliğin gereklerini özümsemiş, mühendislik etiğini benimsemiş, teknolojiyi takip eden, alanındaki gelişmelere açık, karşılaştığı problemlere uygun çözümler getirebilen bireyler yetiştirilmesi öngörülmektedir.

Vizyon: Bilim ve teknoloji dünyası ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın ve tanınmış bir bölüm olmaktır.

Misyon: Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten arastirmaci, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik ve uygulamalı elektrik ve elektronik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür. Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkanlarından da faydalanılmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Ülke genelinde merkezi olarak yapılmakta olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuçlarına göre, belirli bir kontenjan dâhilinde sayısal puan türünden yeterli puanı alarak yerleşen öğrenciler bölüme kayıt kazanmaktadır. Bunun dışında yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dâhilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere üniversitenin web sayfasından ulaşılabilmektedir. Bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilan edilen kayıt tarihlerinde belgeleriyle birlikte fakülte öğrenci işlerine başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Bölümümüze ayrıca, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü de yapılmaktadır. Bununla ilgili olarak S.Ü. Önlisans ve lisans düzeyinde yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü yönergesine üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, Diğer lisans veya önlisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere fakültemiz intibak yönergesine göre geçiş imkanı sağlanmaktadır. Öğrenciler, muaf ve sorumlu olduğu dersler dikkate alınarak ilgili sınıflara kayıt hakkı kazanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca aldıkları seçmeli ve zorunlu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayarak 240 AKTS yi sağlamaları gerekmektedir. İki adet staj ve İşyeri eğitimi başarıyla tamamlanması gereken zorunlu derslerdendir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Bölümümüzde ders geçme sistemi uygulanmaktadır. Bir öğrencinin derslerden başarılı olup olmadığı, üniversitenin Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir. Bir yarıyılın boyunca öğrencinin girmesi gereken üç sınav Arasınav ve Final veya Ek Sınav dan oluşmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin Final veya Ek sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, Arasınav not ortalamasının % 40ı ile Final/Bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı, DC, DD: Öğrencinin dönem ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, değilse başarısız, FD, FF: Başarısız, F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle Final veya Ek sınavına girme hakkı yok şeklindedir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız elektrik, elektronik ve enerji alanlarındaki danışmanlık firmalarında çalışacağı gibi Ar-Ge faaliyeti gerektiren bütün sahalarda görev alabilir. Belediyeler, Atom Enerjisi Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ ve diğer elektrik firmaları ile elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde, üniversitelerimizde, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü eğitim yapabilirler.