FACULTY OF TECHNOLOGY
 
 Name and Surname: PROF.DR. MEHMET ÇUNKAŞ
Name of the Faculty:  FACULTY OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING PROGRAM OF ELECTRICAL MACHINES
 
E-Mail  mcunkas selcuk.edu.tr
Phone +903322233359
Address Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi19952000
TEDAŞ, Kontrol Mühendisi20002005
S.Ü Teknik Eğitim Fak. Elektronik-Bilgisayar Eğit.20052011
S.Ü Teknoloji Fak. Elektrik-Eltronik Müh.2011 

  Publications:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) (son beş yıl)

Sağ T., Çunkaş M., “A New ABC-based Multi-Objective Optimization Algorithm with anImprovement Approach ( IBMO : Improved Bee Colony Algorithm for Multi-Objective Optimization )”, TurkishJournal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 24: 2349 – 2373,(2016).

Sağ T., Çunkaş M., “Color image segmentation based on multiobjective artificial beecolony optimization”, Applied SoftComputing 34, 389–401, (2015).

Çevik H.H., Çunkaş M.“: Short-term load forecasting using fuzzy logic and ANFIS”, Neural Computing &Applications,26,1355-1367, (2015).

Uyar O. Çunkaş M. “Fuzzy Logic Based Induction Motor Protection System”, Neural Computing&Applications, 23:31–40, (2013).

Arslan M., Çunkaş M., “Performance Evaluation of Sugar Plants by Fuzzy Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)”, Cybernetics and Systems,43:529–548, (2012).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (son beş yıl)

Çevik H.H, Harmancı H. Çunkaş M. “Short-term Load Forecasting based on ABC and ANN for Smart Grids”, International Journalof Intelligent Systems and Applications in Engineering, IJISAE, 2016, 4(SpecialIssue), 38–43. (Bu makaleICAT’16 Konya konferansında bildiri olarak sunuldu).

ÇevikH.H., Çunkaş M. “A Fuzzy Logic Based Short Term Load Forecast for theHolidays”,  International Journal of Machine Learning and Computing, Vol. 6, No. 1, February 2016. (Bu makale ICOAI2015 de Amsterdam konferansta sunuldu).

Taşkıran U, Herdem S, Çunkaş M, Aykent F,Yılmaz Savas T, Koçer H.E, “A Sample Reduction and ANN Based Classification ofTemporomandibular Joint Sounds”, International Research Journal of Electronicsand Computer Engineering Vol 1(3),9-12, Oct-Dec 2015. (ICSTEM 2015 konferansında sunuldu).

Sağ T. Çunkaş M. “AnApplication for Improved Bee Colony Algorithm on A Multi-Objective Real-WorldOptimization Problem”, International Research Journal of Electronics andComputer Engineering Vol 1(3), 13-16, Oct-Dec 2015. (ICSTEM 2015 konferansında sunuldu).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler (son beş yıl)

Çevik H.H, Acar Y.E., Çunkaş M., “Day ahead wind power forecasting using complexvalued neural network”, 2018 International Conference on Smart Energy Systemsand Technology (SEST 2018), 10-12 September 2018, Sevilla, Spain.

Uyar O, Çunkaş M., “Matrix Indexing Approachfor Fuzzy Logic Based Controller in Induction Motor Protection”, InternationalConference on Engineering Technologies (ICENTE'17), pp.940-943, Konya, Turkey,December 7-9, 2017.

Çevik H.H,  Çunkaş M., “Wind Power Forecasting Using Fuzzy Model”, International Conference onEngineering Technologies (ICENTE'17), pp.473-476, Konya, Turkey, December 7-9,2017.

Uyar O, Çunkaş M., “StateSpace Modelling and Simulation for Pedelec”, 6th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Riga), pp.176-181,  Sep 12-15, 2017, Riga/LATVIA.

ÇevikH.H,  Çunkaş M., “Short-term wind powerforecasting using ANFIS and regression methods”, 6th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Riga), pp.67-71,  Sep 12-15, 2017, Riga/LATVIA.

ÇevikH.H, Harmancı H.,  Çunkaş M., “Forecasting Hourly Electricity Demand Using a Hybrid Method”, 2017 International Conferenceon Consumer Electronics and Devices (ICCED 2017), pp. 8-12, July 14-17, 2017 London, England.

Uyar O., Çunkaş M., “Design of Simulation Platform for Brushless DC Motor Assisted Bicycle”, International Symposium on Electrical, Electronic, Engineering and Digital Technology,  pp.61-70, December 6-8, 2016 Tokyo, Japan.

Sag T., Çunkaş M., “The Solution of an Engineering Design Problem with IBMO: Improved Bee Colony Algorithm forMulti-Objective Optimization”, International Symposium on Electrical,Electronic, Engineering and Digital Technology, pp.163-172, December 6-8, 2016 Tokyo, Japan.

Çevik H.H, Sag T., Çunkaş M. “Short-term Load Forecasting based on Swarm Intelligence for Smart Grids”, International Symposium on Electrical, Electronic, Engineering and Digital Technology,  pp.25-36, December 6-8, 2016 Tokyo, Japan.

Özer A.S., Çunkaş M., “Identification And Tracking System For Domestic Farm Animals”, 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences,  Rome, Italy, pp. 209-213, November 23-25,2016.

Çunkaş M. “CurrentSituation and Future Prospect in Turkey’s Electricity Sector”, 4th International Conference on Advanced Technology & Sciences,  Rome, Italy, pp. 237-243, November 23-25,2016.

Çevik H.H, Harmancı H., Çunkaş M. “Short-term Load Forecasting based on ABC and ANN for Smart Grids”,International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16), pp.755-759, September 01-03, 2016 Konya-Turkey

Çevik H.H., Çunkaş M. “AFuzzy Logic Based Short Term Load Forecast for the Holidays”,  2nd International Conference on ArtificialIntelligence, (ICOAI 2015), Amsterdam, Netherlands, 10-11 December 2015.

Taşkıran U, Herdem S, Çunkaş M, Aykent F, Yılmaz Savas T, Koçer H.E, “A Sample Reduction and ANNBased Classification of Temporomandibular Joint Sounds”, Third InternationalConference on Science, Technology,Engineering and Management (3rd ICSTEM 2015),pp.21-24, Dubai, BAE,01-04 Aralık 2015.

Sağ T., Çunkaş M. “AnApplication for Improved Bee Colony Algorithm on A Multi-Objective Real-WorldOptimization Problem”, Third International Conference on Science,Technology, Engineering and Management (3rd ICSTEM 2015),pp.61-64, Dubai,BAE,01-04 Aralık 2015.

Çevik H.H., Çunkaş M. “AComparative Study of Artificial Neural Network and ANFIS for Short Term LoadForecasting”, ECAI 2014 - International Conference - 6th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, pp.29-34 , Bucharest, ROMÂNIA, 23 -25October, 2014.

Özsağlam M.Y., Çunkaş M. “Genetic Algorithms for Mesh Surface Smoothing”, 7rd International Conference on Machine Vision(ICMV2014), Milano, Italy, 19-21 November, 2014.

Sağ T., Çunkaş M.,“Application of Multi-objective Particle Swarm Optimization Algorithm in Image Segmentation”, 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012),pp.1293-1298,14-16 November, 2012, Barcelona, Spain, (Procedia Information Technology &Computer Science), 2012.

Sağ T., Çunkaş M.“Development of Image Segmentation Techniques using Swarm Intelligence-ABC-Based Clustering Algorithm for Image Segmentation”International Conference on Computing and Information Technology (ICCIT2012),.pp.95-100, Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia,2012. 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (son beş yıl)

Demirkol Z., Çunkaş M., “Afyonkarahisar İliYenilenebilir Enerji Potansiyeli”, Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 2(1),2014.

Çunkaş M., “Dalgıç Motorlar Üzerine Bir İnceleme”,Selçuk Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 27(4), 2012.


  Theses
1. Ali Sait Özer, " Seyyar Süt Sağım Makinasının Gömülü Sistem İle Otomasyonu ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik&Bilgisayar Eğitimi, 2011 - 2014, Tamamlandı
2. Hasan Hüseyin Çevik, " Türkiyenin Kısa Dönem Elektrik Yük Tahmini ", Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektrik-Elektronik Müh., 2010 - 2013, Tamamlandı
3. Ziya Demirkol, " Afyonkarahisar İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ", Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik Bilgisayar Eğitimi, 2010 - 2013, Tamamlandı
4. Tahir SAĞ, " Sürü Zekâsı Kullanarak Renkli Görüntü Segmentasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Bilgisayar Mühendisliği, 2009 - 2015, Tamamlandı
5. Muhammed Aslan , " Bulanık TOPSİS Metodu ile Türk Şeker Fabrikalarının Performansının Değerlendirilmesi ", Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik Bilgisayar Eğitimi, 2007 - 2007, Tamamlandı
6. Okan UYAR, " Bulanık Mantık Tabanlı Endüksiyon Motor Koruma Rölesi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi ", Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik Bilgisdayar Eğitimi, 2007 - 2010, Tamamlandı
7. Mustafa Arslan, " Diferansiyel evrim algoritması yardımıyla asenkron motor parametrelerinin belirlenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 2007 - 2010, Tamamlandı
8. M.Yasin Özsağlam, " Parçacık Sürü Optimizasyonu algoritmasının Gezgin Satıcı Problemine uygulanması ve performansının incelenmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 2006 - 2009, Tamamlandı
9. Alper Torun, " İki Eksende Salınım Yapan Sarsma Tablası Tasarımı ve Performansının İyileştirilmesi ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 2006 - 2009, Tamamlandı
10. Tahir SAĞ, " Çok Kriterli Optimizasyon İçin Genetik Algoritma Yaklaşımları ", Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühensisliği, 2005 - 2008, Tamamlandı

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Teknik Eğitim FakültesiDekan Yrd.09/06/200816/09/2013
S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü13. Mad. Görev.10/06/201116/09/2013
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.04/04/201304/04/2016
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği BölümüBölüm Başkani01/09/201505/08/2016
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik Makineleri A.B.D.Anabilim Dali Bşk.22/04/2016 
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği BölümüBölüm Başkan V.13/03/2017 

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
RESEARCH PROJECT-1
UNDERGRADUATE PROJECT
ELECTRIC MACHINERY-1
ELECTROMECHANIC ENERGY CONVERTION