TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖLCÜK

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esma Eryılmaz

Farabi Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esma Eryılmaz

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Esma Eryılmaz

AKTS Koordinatör:

Amacı: Biyomedikal, elektrik-elektronik ve otomasyon teknolojilerindeki bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya uygulayabilen Lisans eğitimini almış Biyomedikal Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası akredite olmuş, uluslararası çapta kaliteli eğitim veren bölgesindeki en iyi biyomedikal mühendisliği bölümlerinden biri olmaktır ve bilim ve teknoloji dünyası, diğer üniversiteler ve endüstri ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü saygın ve tanınmış bir bölüm olmaktır.

Misyon: Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten arastirmaci, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra, uygulama becerisine sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisleri yetiştirmektir.

Program Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Biyomedikal Mühendisliği biyoloji ve tıp alanındaki problemleri çözmek için mühendislik ile fizik ve matematik gibi temel fen bilimlerinin ilkelerini ve yöntemlerini uygulayan yeni bir alandır. Mühendislik bilimleri ile yaşam arasında bir köprü saglayan Biyomedikal Mühendisliği, displinlerarası çalışmaları kapsamaktadır. Biyomedikal mühendisleri kendi disiplinlerarası bilgilerini, yeni tıbbi cihazlar ve aletleri tasarlamakta, insan vücudunu anlama ve onarmada mühendisliğin ilkelerini uygulamakta, karar vermekte ve mühendislik araçlarının kullanım maliyetini azaltmakta kullanırlar. Biyomedikal Mühendisliği Programı Teknoloji Fakültesinde sunulmaktadır. Program temel olarak, biyoloji ve tıp alanındaki sorunlara çözümünde uygulanan mühendislik ilkeleriyle ilgilidir. Biyomedikal Mühendisliği programı, Temel Bilimler, Mühendislik Bilimleri, Biyoloji, Fizyoloji, Mühendislik Tasarımı, Sosyal, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri ile Türk Dili ve Tarih derslerinden oluşmaktadır. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakülesi Biyomedikal Mühendisliğinden mezun olanlar, Biyomedikal Endüstrisinde, tıbbi araştırma laboratuvarlarında ve hastanelerde çalışabilirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak öğrenciler bölümümüze kayıt başvurusunda bulunabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, Diğer lisans veya önlisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkanı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca temel , mesleki ve seçmeli derslerden oluşan aldıkları tüm dersleri, 2 staj, 1 bitirme projesi eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40i ile final/bütünleme sınav notunun % 60inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Biyomedikal mühendisleri, hastanelerde tanı ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik, elektronik cihaz ve sistemlerin teknik işletme ve bakım-onarımından sorumludurlar. Bunun yanında biyomedikal mühendisleri gelişen teknolojinin hastane ortamına aktarılmasında, cihaz seçimi, cihazların performans kontrolü ve kalibrasyonu gibi alanlarda görev almaktadırlar. Ayrıca biyomedikal mühendisleri, çeşitli tedavilerde kullanılacak yeni biyomateryalleri tasarlamak için çalışabileceklerdir. Dünyada teknolojik açıdan en hızlı gelişim gösteren iki önemli alandan biri olan sağlık sektöründe, konusunda uzmanlaşmış nitelikli Biyomedikal Mühendislerine duyulan ihtiyaç önemli derecede artmaktadır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin 200 yatak kapasiteli olanlarına ve özel hastanelerin ise 100 yatak ve üzeri kapasiteli olanlarında en az 1 Biyomedikal Mühendisi istihdam zorunluluğu getirilmiştir (27.07.2011 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete).

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen başarı kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir