DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜD.
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi ve diğer araştırma kurumlarından araştırmacıların laboratuvar hayvanları üzerinde yapacakları bilimsel çalışmalar için uygun standartlarda planlanan merkez üniversitemiz Aleaddin Keykubad kampüsünde yer almaktadır. Merkez binası idari bölüm, araştırma ve uygulama ünitesi ile deney hayvanları üretim ünitesi olarak planlanmıştır. ...
MISYON: Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile kabul edilmiş bilimsel kurallara uygun teknik ve fiziksel donanımlarını sağlamış laboratuvarlarımızda bilim insanlarına araştırma hizmeti sunmak. ...
VIZYON: Bilimsel gelişmeleri takip etmek, laboratuvar hayvanları bilimi ile ilgili araştırmalar yapmak, Araştırma ve uygulama merkezimizi ulusal ve uluslararası platformda en üst seviyeye ulaşmasını sağlamak.... devamı için tıklayınız...