STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HAKKINDA: 5436 sayılı kanunla, Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak yerine 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sa...
MISYON: Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması konusunda yönetim birimi olarak üzerimize düşen, stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve stratejik planında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve mal...
VIZYON: Alanında uzman ve yenilikçi personeliyle çağdaş, bilimsel ve mali mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri takip eden ve kazandığı bilgi ve tecrübeleri çalışmalarına yansıtan, teknolojik imkânlarla donanmış, paydaşları ile kültürel ve evrensel değerlere saygılı bir iletişimi benimseyen, sürekli gelişen, hesap verilebilirliğe acık, şeffaf, saygın ve güvenilir bir baş... devamı için tıklayınız...