STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İş Akış Şemaları

 

Stratejik Yönetim ve Planlama Şubesi İş Akış Şemaları için tıklayınız.

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları için tıklayınız.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları için tıklayınız.

Muhase, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü İş Akış Şemaları  için tıklayınız.