STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANI

       KEMAL ATAL                 

                

     1965 yılında Bozkır ilçesi Akkise Kasabasında dünyaya geldi. Eğitim yıllarından sonra12.01.1990 tarihinde Maliye Bakanlığı Konya Defterdarlığı Akören Mal Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı.

     Mali konularda çalışması ilk ve orta ögrenim olarak değerlendirdiği Akören Mal Müdürlüğünde vergi biriminde yoklama memuru olarak çalışmaya başladı. Maliye Bakanlığında Muhasebe, Milli Emlak, Muhakemat ve Gelir (vergi) çalışmasını tamamladıktan sonra 2000 yılında açılan sınavla Bakanlığın son durağı olan Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde Bütçe Şefi olarak Selçuk Üniversitesi Bütçe Daire Başkanlığında 12.03.2002 tarihinde göreve başladı. 5018 sayılı kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı kanunla 31.12.2005 tarihinde Bütçe Daire Başkanlıklarının kapanması nedeni ile kadro Karatay Malmüdürlüğüne aktarıldı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında geçici görevle Muhasebe Yetkilisi olarak Bakanlık oluru ile görevlendirildi, halen Muhasebe Yetkilisi görevi devam etmekle birlikte 2008 yılında Maliye Bakanlığı kadrosuna veda ederek Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kadrosuna naklen geçiş yaptı. Bilgi İşlem Daire Başkanı kadrosunda Muhasebe Yetkilisi görevini yürütürken 2016 yılı Ocak ayında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atanmış olup, halen bu göreve devam etmektedir.

     Evli ve 5 çocuk babasıdır.