SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Genel Bilgi Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin en eski birimlerinden birisidir. İlk defa 1975 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Yüksekokulumuz yalnızca yabancı dillerde eğitim verirken 1980 yılında bünyesinde işletme-muhasebe programları da açılarak eğitim ...
MISYON: Misyonumuz genelde toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanları yetiştirmektir. Özelde de ülkemizde var olan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli meslek bilgisi vermektir....
VIZYON: Vizyonumuz : Bilgi üreten ve bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.... devamı için tıklayınız...