SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında 6257 öğrenciye hizmet vermektedir. Yüksekokulumuzda toplam 55 öğretim elemanı 24 adet derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, bir internet salonu ve küçükte olsa öğrenci kantini mevcuttur. Yüksekokulumuzda şu anda toplam on program mevcuttur. Yüksekokulumuzda şu anda toplam on progr...
MISYON: Misyonumuz genelde toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanları yetiştirmektir. Özelde de ülkemizde var olan ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kaliteli meslek bilgisi vermektir....
VIZYON: Bilgi üreten ve bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.... devamı için tıklayınız...