SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İletişim

 

Sorularınız için öncelikle aşağıda belirtilen mail adresimizi kullanabilirsiniz

sosbilens@selcuk.edu.tr

 

 

Adı Soyadı

Sorumlu Olduğu Bölüm

Telefon

 

     

Bekir ÇELİK

Enstitü Sekreteri

(0332) 2410521-2232444

     

 

Arzu KANSUN

Hülya ALAKIR

Özel Kalem

 

(0332) 2410521

(0332) 2234938

 

 

 

Ali Osman ESEN

Öğrenci İşleri Şefi

(0332) 2232479

 

 

 

M.Akif DEDEOĞLU

Doktora (Edebiyat Fak. ve Hukuk Fak.)

(0332) 2232450

 

 

 

M.Ali ÖZALKAN

Ümmüye ÖZTÜRK

Esat KENAR
 

Tezli Yüksek Lisans (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. ve Mesleki Eğitim Fak.)
Tezli Yüksek Lisans (Edebiyat Fak., Güzel Sanatlar Fak., İletişim Fak., Konservatuar ve Hukuk Fak.)

(0332) 2232468

(0332) 2232533

 

 

 

Neriman AKBAY

Doktora (İktisadi ve İdari Bil. Fak., Mesleki Eğitim Fak. ve İletişim Fak.)

(0332) 2232468

 

 

 

A.Muttalip ÇUKURYER

Tezsiz Yüksek Lisans (İletişim Fak. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.)

(0332) 2232451 - 2449

 

 

 

Mustafa ÖZÇETİN

Tezsiz Yüksek Lisans (Hukuk Fak.)

(0332) 2232496 - 2449

 

 

 

Osman ÇETİNKAYA

Levent ALTUĞUL

Yönetim Kurulu Kararları

(0332) 2232446

 

 

 

Ahmet Ö.ERDOĞAN

Enstitü Dergi Otomasyon

(0332) 2410521

 

 

 

Mustafa DOĞAN

Mezuniyet İşlemleri, Askerlik İşlemleri

(0332) 2232449

 

 

 

Cafer Tayyar KÜÇÜKİBA

Ahmet GÜRBÜZ

Sinan ÜNAL

Taşınır Kayıt Kontrol, Ekders, Satın Alma

Maaş, Personel, İmid, Dimis

Yolluk, Personel, Telefon öd.

(0332) 2232440

 

 

 

Gizem ÜNVER

M.Ali ATAÇ

Salih TAŞ

Evrak Kayıt

(0332) 2232427

 

İbrahim TEKE

 

 

 

Fax

(0332) 2410524

 

 

Adres

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Rektörlük Binası No:335 Kat:8 Selçuklu/KONYA