SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
turizm_isletmeciligi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mete SEZGİN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Ceyhun Çağlar KILINÇ

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Neriman ÇELİK

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Arş. Gör. Alaattin BAŞODA

Amacı: Bu programın amacı öğrencilerin lisans düzeyinde edindikleri bilgilerin Yüksek Lisans düzeyine getirilmesi, bilgileri analiz etme, sentezleme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Vizyonumuz toplum için bilim üreten, marka bilinirliği yüksek, fiziki, akademik ve idari açıdan dünya standartlarında bir turizm eğitimi vermektir.

Misyon: Misyonumuz turizm, eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında mükemmellik merkezi haline gelerek yerel, bölgesel, ülkesel ve küresel düzeyde ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarda belirleyici ve yönlendirici olmak

Program Dili: Eğitim dili Türkçedir.

Program Tanımı: Yüksek Lisans programımız İki yarıyıl ders, seminer ve tez dönemlerinden oluşmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Turizm işletmeciliği ile ilgili alanlarda lisans eğitimi almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Lisans düzeyinde eğitim veren okullar kabul edilir.

Mezuniyet Şartları: Dört dönem, her dönemde 30 AKTS ve toplamda 120 AKTS tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi sınav yönetmeliğine göre ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar turizm işletmelerinin ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında, yiyecek içecek işletmelerinde yönetici olarak çalışabilirler, ALES ve ilgili dil sınavlarından yeterli puanları almak koşulu ile akademik personel olabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programın mezunları Turizm işletmeciliği ve ilgili alanlarda Doktora Programlarına devam edebilirler.