SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.10.1982 yılında ilgili yasa çerçevesinde kurulmuş olup, 1983 Bahar döneminde 6 yüksek lisans ve 1 doktora programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitümüz bünyesinde 61 yüksek lisans programı, 41 doktora programı ve 18 tezsiz yüksek programı bulunmaktadır. Bu programlara kayıtlı 3278 yüksek lisa...
MISYON: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu lisans sonrası eğitim-öğretimin ve lisans sonrası araştırmaların yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu çerçevede Enstitümüz, tüm bölüm ve bilim dalları ile ortak hedefler ve standartlar belirleyerek bütün disiplinlerde en iyi uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacı ...
VIZYON: Lisans sonrası eğitim-öğretim programları ve araştırma çalışmaları ile ülke kalkınmasına destek sunan, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmaktır... devamı için tıklayınız...