SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 06.10.1982 yılında ilgili yasa çerçevesinde kurulmuş olup 1983 bahar döneminde, altı yüksek lisans ve bir doktora programı ile eğitim-öğretime başlamıştır. Bugün için ise, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yaklaşık olarak tüm branşlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Buna ilave olarak, on bir f...
MISYON: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu, lisans sonrası eğitim-öğreniminde ve lisans sonrası akademik araştırmalarda, mükemmelliği teşvik ve desteklemektir. Bu misyon çerçevesinde Enstitümüz, tüm bölüm ve bilim dalları ile ortak hedefler ve ortak standartlar belirleyerek, tüm disiplinlerde en iyi uygulamaları teşvik etmektedir. Enstitümüz misyonunu gerçekleştirmek ...
VIZYON: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu, öğrencilerin çalıştıkları spesifik akademik alanlarda, entelektüel kapasitelerini geliştirmeye ve analitik becerileri kazandırmayı hedef almaktadır. Öğrencilerimizin hem profesyonel hem de kişisel gelişim seviyelerini artırmak hedefi doğrultusunda öğrenim faaliyetlerini evrensel bir perspektif çerçev... devamı için tıklayınız...