SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Ömer ÖZDEN

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA

Amacı: Müzik Anabilim Dalı Türk Sanat Müziği Bilim Dalı yüksek lisans programının amacı, Türk Müziğinin usûl (ritim), makam, form, ses sistemi ve günümüze ulaşmış olan eserlerin analizi gibi gerek icra gerekse teorik konular hakkında problem durumunu ve bu probleme yönelik çözüm önerilerini ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sunabilecek sanatçı, icracı ve akademisyen adayı yetiştirmektir.

Vizyon: Müzik Anabilim Dalı Türk Sanat Müziği Bilim Dalı programının vizyonu, eğitim-öğretim, icra ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, gerek öğrenci gerekse akademik kadro bakımından tercih edilebilen, ortaya konulan icra ve araştırmalar ile Türk Müziğinin teorik ve icra yönüne ışık tutan, alana yönelik sorunlara çözüm önerileri getirebilen, gelişmeye açık, sanatçı / icracı ve akademisyen adayı yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde disiplinler arası iletişim ve işbirliğini geliştiren bir program olmaktır.

Misyon: Müzik Anabilim Dalı Türk Sanat Müziği Bilim Dalı bünyesinde Türk Müziği alanında ulusal ve uluslararası eğitim ve icra kurumları ile olan işbirliğini geliştirerek gerek icra gerekse teorik konular üzerinde ülkemizin ihtiyacı olan yetkin ve donanımlı araştırmacı, sanatçı ve akademisyen adaylarını yetiştirmektir. Ayrıca, lisansüstü eğitim-öğretim programını, alana yönelik çalışmalar ışığında daha da ileri götürmek Anabilim Dalının misyonu kapsamındadır.

Program Dili:

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları:

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları:

Üst Derece Programlara Geçiş: