SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü Formları

ÖNEMLİ NOT: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

Ön Kayıt / Kesin Kayıt Formları

 

 

GENEL FORMLAR

-Öğrenci Dilekçe Formu indir

-Anket,Uygulama,Araştırma İzin Formu indir

-Özgeçmiş Örneği (Öğrenci) indir

-Kayıt Dondurma Dilekçesi indir

-Yatay Geçiş Dilekçesi indir

-Kayıt Sildirme Dilekçesi indir

-Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Başvuru Formu indir

-Ücret İade Dilekçesi indir

-Bilimsel Hazırlık Dersi Not Bildirim Formu indir

-Öğrenci Danışman Değişiklik Talep Formu indir

-Engelli Öğrenci Kişisel Bilgi Formu indir

 

DERS FORMLAR

-Ders Muafiyet Dilekçesi indir

-Ders İçin Başka Üniversiteye Öğrenci Gönderme Dilekçesi indir

-Ders İçin Başka Üniversiteden Öğretim Üyesi Görevlendirme Dilekçesi indir

-Bilimsel Hazırlık Dersi Alma Dilekçesi indir

-Ders Ekleme-Çıkarma Dilekçesi indir

 

SEMİNER FORMLAR

-Seminer Değerlendirme Formu indir

 

YETERLİK ve TEZ İZLEME KOMİTESİ FORMLAR

-Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi indir

-Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı indir

-Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri Dilekçesi indir

-Tez İzleme Komitesi Değişiklik Dilekçesi indir

-Tez İzleme Raporu indir

 

TEZ FORMLAR

-Tez Savunma Jüri Öneri Dilekçesi (Doktora indir) (Yüksek Lisans indir)

-Düzeltilmiş Tez Teslim Dilekçesi (Doktora indir) (Yüksek Lisans indir)

-Tez Önerisi Savunma Tutanağı (Doktora indir)

-Tez Önerisi Dilekçesi (Yüksek Lisans indir)

-Tez Önerisi Örnekleri indir

-Tez Savunması Belgeleri  (Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu indir)

-Mezuniyet Dilekçeleri (Doktora indir) (Yüksek Lisans indir)

-Tez Konusu/Başlığı Değişikliği Dilekçesi (Doktora indir) (Yüksek Lisans indir)

-Tez Yazım ve Hazırlama Kılavuzu indir

 

 

MEZUNİYET FORMLAR

-Mezuniyette İstenen Belgeler indir

-Yayın Onay Formu indir

-Türkiye Mezunları Bilgi Formu indir (Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLAR

-Dönem Projesi İnceleme ve Değerlendirme Formu indir

-Bilimsel Etik Sayfası indir

-Proje Teklif Dilekçesi indir

 

ASKERLİK FORMLAR

-Askerlik Tehir Dilekçesi indir

-Askerlik Terhis Dilekçesi indir

-Askerlik Tehir İptal Dilekçesi indir

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ FORMLAR

-Kontenjan Bildirim Dilekçesi (Doktora ve Yüksek Lisans indir) (Yüksek Lisans II.Öğr. indir) (Tezsiz Yüksek Lisans indir)

-Yeni Ders Önerisi Dilekçesi indir

-Bilim Sınavı Jüri Öneri Formu indir  (Doktora ve Yüksek Lisans indir) (Yüksek Lisans İkinci Öğretim indir)

-Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi indir

-İkinci Danışmanlık Atama Başvuru Dilekçesi indir