SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama EsaslarıEnstitümüz 05.01.2016 tarih 01/26 sayılı yönetim kurulu kararı: Anabilim Dalları bünyesinde yürütülen Lisansüstü Programlarda (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim gören öğrencilerin hazırlayacakları tezlerde, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde TURNITIN Programı ile oluşturulan orijinallik raporlarının benzerlik oranın %30 ve altında uygunlanmasına, Orijinallik Raporunun Üniversitemiz Senatosunun 21.12.2015 tarih ve 6/2015-188 sayılı ” Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasların" da belirtilen şekilde hazırlanmasının uygunluğuna, Oy birliği ile karar verildi.

 

Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları