SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
cocuk_gelisimi_ve_egitimi Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ramazan ARI

Erasmus Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali CEBİRBAY

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Didem ÖNAY DERİN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Kezban TEPELİ

Amacı: 1) 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.

Vizyon: Uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren çocuk eğitimi alanına yönelik sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterebilen, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları yetiştiren bir bölüm olmak.

Misyon: Evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, sürekli kendini geliştirebilen ve toplum yararına çalışan çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı lisansüstü programları çocuk gelişimi ve beslenme eğitimi uzmanlık alanında eğitim verir. Anabilim Dalı bünyesinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı ve Beslenme Eğitimi Bilim Dalı olmak üzere iki bilim dalı bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlara öğrenci kabulü şartlarına tabidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıkları lisansüstü derslerinden başarılı olduklarından Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabileceklerdir.

Mezuniyet Şartları: Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS yi programda bulunan seçmeli ve zorunlu derslerden başarılı olmak koşuluyla tez ve seminer çalışmasını tamamlamış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği ve Sınav Uygulama Esaslarınca belirlenir ve öğrenciler vize, final ve gerekirse bütünleme sınavlarına tabi tutulacaklardır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olanlar, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında özel ve resmi kuruluşlarda uzman olarak istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.