SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora Programı Başvuru

Başvuru Koşulları

(Lisans üstü öğreniminde enstitümüzü tercih ettiğiniz için kutluyor, lisans üstü öğrenimizde başarılar diliyoruz)

Başvurular: Güz yarıyılı için (Temmuz--Ağustos ayı içerisinde), Bahar yarıyılı için (Şubat ayı içerisinde) Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınmaktadır.

Diploma Notu: Not sistemleri arasında dönüşüm kabul edilmemektedir. (Not dönüşümü için YÖK internet adresinden bilgi alınabilir.)

ALES Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel puan türü (Ayrıntılı ve güncel bilgiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü internet adresinden alınabilir)

ALES Puanı: Ales'ten başvurduğu programın puan türünden en az 55, Lisans diploması ile başvuranlar en az 80 (yüksek lisans derecesine sahip olanlar hariç) bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar ise en az 80 puan almış olması gerekir. Ancak Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Anabilim Bilim Dallarında öğrenci kabulünde Ales koşulu aranmaz. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adaylarda yeniden Ales şartı aranmaz.

Yabancı Dil: Aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Doktora bilim alanı bir yabancı dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

Detaylı Açıklama

1) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

2) Doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin onaylı örneği (Transkript). Doktora programlarına farklı alanlarda başvuran öğrencilerden ek olarak lisans not dökümü de (Transkript) istenir.

3) ALES sınavından başvurduğu programın ilanda belirtilen puan türünden en az 55 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

4) Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı)

6) 2 Adet Fotoğraf

NOT: Başvuru Formu, Enstitümüz web adresinden online olarak veya Enstitümüzden fiili olarak elde edilebilir.

Başvuru ve Yazılı Bilim Sınavı İle İlgili Açıklamalar

1) Başvurular ilk önce internet üzerinden yapılmaktadır. Yukarıdaki belgeleri ilanda belirtilecek tarihler arasında Alâeddin Keykubad kampusünde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya noterden onaylı vekil ile teslim edilmelidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

2) Doktora Yazılı Bilim sınavı, ilanda belirtilecek tarih ve saatte başvuruda bulunulan Anabilim Dallarında yapılır.

3) Değerlendirme: Doktora Programlarına girişte Ales puanının %50'si, yazılı bilim sınavı notunun %25'i ve yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25'inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (yüzlük sistemde 65) olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde yüksek lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Bütünleştirilmiş Doktora Programlarına girişte lisans mezunlarının lisans not ortalamasının en az 3.50 ve Ales puanının en az 80 olması gerekmektedir. Ales puanının %50'si, yazılı bilim sınavı notunun %25'i ve yüksek lisans ağırlık mezuniyet not ortalamasının %25'inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (yüzlük sistemde 65) olmak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir.Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Anabilim Bilim Dallarında doktora Programınlarına girişte öğrencinin yüksek lisans not ortalamasının %50'si bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı notunun %50'sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.50 (yüzlük sistemde 65) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

4) Bölüm 1.liği ve 2. liği 2009-2010 öğretim döneminden itibaren Değerlendirmeye alınmayacaktır.(28.12.2008 tarih ve 2008/106 nolu S.Ü. Senato Kararı ile kaldırılmıştır.)

5) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=300&dt=1 adresinde ilan edilir.

6) Kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilecek olan tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılır.