SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programı Başvuru

Başvuru   Koşulları

(Lisans üstü öğreniminde enstitümüzü tercih ettiğiniz için kutluyor, lisans üstü öğrenimizde başarılar diliyoruz)

Başvurular: Güz yarıyılı için (Temmuz--Ağustos ayı içerisinde), Bahar yarıyılı için (Şubat ayı içerisinde) Tezli Yüksek Lisans öğrencisi alınmaktadır.

Diploma Notu: Not sistemleri arasında dönüşüm kabul edilmemektedir. (Not dönüşümü için YÖK internet adresinden bilgi alınabilir.)

ALES Puan Türü: Eşit Ağırlık (EA) ve Sözel puan türü (Ayrıntılı ve güncel bilgiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü internet adresinden alınabilir). ALES Puanı: 55 ve üzeri olmadır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Anabilim Bilim Dallarında Ales Puan şartı aranmaz.

Yabancı Dil: Yabancı dil şartı yoktur.

Başvuru ve Yazılı Bilim Sınavı İle İlgili Açıklamalar

1) Başvurular ilk önce internet üzerinden yapılmaktadır. Yukarıdaki belgeleri ilanda belirtilecek tarihler arasında Alâeddin Keykubad kampusünde bulunan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya noterden onaylı vekil ile teslim edilmelidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

2) Tezli Yüksek Lisans Yazılı Bilim sınavı, ilanda belirtilecek tarih ve saatte başvuruda bulunulan Anabilim Dallarında yapılır.

3) Değerlendirme: Yüksek Lisans Programlarına girişte, ALES puanının %50'si, yazılı bilim sınavının %25'i ve lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %25'inin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Anabilim Bilim Dallarında Tezli Yüksek Lisans Programınlarına girişte öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasının %50'si bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı notunun %50'sinin toplamı alınarak belirlenen başarı notlarına göre en az 2.40 (yüzlük sistemde 62,66) puan almak kaydıyla en yüksek puanlı adaydan başlayarak ilan edilen kontenjana göre adaylar başvurdukları öğrenim programlarına yerleştirilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.
 

4) Bölüm 1.liği ve 2. liği 2009-2010 öğretim döneminden itibaren Değerlendirmeye alınmayacaktır.(28.12.2008 tarih ve 2008/106 nolu S.Ü. Senato Kararı ile kaldırılmıştır.)

5) Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ilanda belirtilen tarihte http://www.selcuk.edu.tr/Sayfa.aspx?birim=300&dt=1 adresinde ilan edilir.

6) Kazanan adayların kesin kayıtları ilanda belirtilecek olan tarihler arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılır.