SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Öğrenci Formları

 

 

  Önemli Not: Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

Doktora

Tezli Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

GENEL

Öğrenci Dilekçe Formu

R

R

R

 

Anket İzin Dilekçe Formu

R

R

R

 

Özgeçmiş Örneği (Öğrenci)

R

R

R

 

Kayıt Dondurma Dilekçesi

R

R

R

 

Yatay Geçiş Dilekçesi

R

R

R

 

Kayıt Sildirme Dilekçesi

R

R

R

 

Pasaport ve Yurt Dışına Çıkış Başvuru Formu

R

R

R

 

Ücret İade Dilekçesi

R

R

R

  Bilimsel Hazırlık Dersi Not Bildirim Formu R R  
  Öğrenci Danışman Değişiklik Talep Formu R R R
  Engelli Öğrenci Kişisel Bilgi Formu R R R
   

 

 

 

DERS

Ders Muafiyet Dilekçesi

R

R

R

 

Ders İçin Başka Üniversiteye Öğrenci Gönderme Dilekçesi


R


R

 

 

Ders İçin Başka Üniversiteden Öğretim Üyesi Görevlendirme Dilekçesi


R


R


R

 

Tekrara Kalınan Ancak İlgili Dönemde Açılmayan Zorunlu Ders Yerine Başka Bir Ders Alma DilekçesiRR

 

 

Bilimsel Hazırlık Dersi Alma Dilekçesi

R

R

 

 

Ders Ekleme-Çıkarma Dilekçesi

R

R

 

   

 

 

 

   YETERLİLİK ve TEZ İZLEME KOMİTESİ

Yeterlilik Sınavı Başvuru Dilekçesi

R

 

 

Yeterlilik Sınavı Jüri Tutanağı

R

 

 

 

Tez İzleme Komitesi Kurulması Öneri Dilekçesi

R

 

 

  Tez İzleme Komitesi Değişiklik Dilekçesi R    
 

Tez İzleme Raporu

R

 

 

   

 

 

 

SEMİNER

Seminer Değerlendirme Formu

 R

R

 

   

 

 

 

TEZ

Tez Savunma Jüri Öneri Dilekçesi

R

R

 

 

Düzeltilmiş Tez Teslim Dilekçesi

R

R

 

 

Tez Yazım ve Hazırlama Kılavuzu

R

R

 

 

Tez Önerisi Savunma Tutanağı

R

 

 

 

Tez Önerisi Dilekçesi

 

R

 

 

Tez Önerisi Örnekleri

R

R

 

 

Tez Savunması Belgeleri*
(Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu)
(*Tez savunma sınavına yedek üye katıldığı takdirde diğer üyelerin müşterek imzası ile tutanak tutulup Enstitüye gönderilmelidir)


R


R

 

 

Mezuniyet Dilekçeleri

R

R

 

 

Tez Konusu Değişikliği Dilekçesi

R

R

 

   

 

 

 

MEZUNİYET

Mezuniyette İstenen Belgeler
(Uzmanlık Alan Dersi Değerlendirme Formu)

 

Yayın Onay Formu


R

 

 

R


R

 

 

R

 

 

Türkiye Mezunları Bilgi Formu
(Yabancı Uyruklu Öğrenciler için)

R R  
   

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Dönem Projesi İnceleme ve Değerlendirme Formu

Bilimsel Etik Sayfası

 

 

R


R

 

Proje Teklif Dilekçesi

 

 

R

   

 

 

 

ASKERLİK

Askerlik Tehir Dilekçesi

R

R

R

 

Askerlik Terhis Dilekçesi

R

R

R

 

Askerlik Tehir İptal Dilekçesi

R

R

R

   

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

Kontenjan Bildirim Dilekçesi

R

R

R

 

Yeni Ders Önerisi Dilekçesi

R

R

R

 

Sınav Komisyonu Öneri Dilekçesi

R

R

 

 

Danışmanlıktan Ayrılma Dilekçesi

R

R

R

 

İkinci Danışmanlık Atama Başvuru Dilekçesi

R

R

 

 

Ders Telafi Formu

R R R
   

 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

BAP Projesi Kapsamında Araştırma Gezisi İzin Başvuru Formu

R

R

 

 

Tez Projesi Başvuru Formu (BAP İçin)

R

R