SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Uzaktan Öğretim Kesin Kayıt

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

-2 Adet Yönetmeliklere uygun Fotoğraf (4,5 x 6,0 cm boyutlarında),

-İlanda belirtilen bankaya Eğitim- Öğrenim harcının yatırıldığına dair banka dekontu