SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIMI
Bölüm Başkanı: Dr. Ögr. Üyesi Aziz Hakan ALTUN

Erasmus Koordinatör: Doç. Dr. Elif EREN GÜLTEKİN

Farabi Koordinatör: Doç. Dr. Elif EREN GÜLTEKİN

Mevlana Koordinatör: Doç. Dr. Elif EREN GÜLTEKİN

AKTS Koordinatör: Dr. Ögr. Üyesi Aziz Hakan ALTUN

Amacı: Sivil Havacılık Yüksek Okulu Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümünün amacı havacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların bakım personeli ihtiyacını karşılamaya yönelik gerekli bilgi ve beceri ile donatılmış uçak bakımı ile ilgili teknik personel yetiştirmektir.

Vizyon: Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olacağı, evrensel ölçütler içinde, toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştüren, mesleki gelişme için gerekli alt-yapıya sahip, yaşam boyu öğrenme gerekliliğini kavramış, mesleğinin etik sorumlulukları, evrensel ve toplumsal etkileri hakkında bilinçli, çağın sorunlarına duyarlı, dünya standartlarında en üst düzeyde eğitim veren, çalışanları ve öğrencisi ile mükemmelliğe erişmek üzere katılımcı, nitelikli ve anlamlı bir üretkenlik sergileyen, tüm temel etkinliklerinde yenilikçi, öncü ve lider bir bölüm oluşturmaktır.

Misyon: Vatandaşlık sorumluluğuna ve toplumsal gelişmeye katkı yapmayı ön planda tutarak, öğrencileri, rekabetçi ve dinamik bir toplumda işbirliği içerisinde, bugünün olduğu kadar geleceğin bakım problemlerini de çözmek üzere, iş hayatında, akademik alanda ve sanayide geleceğin liderleri olmaya hazırlayan, uygulamaya dönük lisans ve lisansüstü eğitim vermektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzde 1.yılda temel dersler, 2. ve 3. yıllarda mesleki dersler ve 4.yılda meslek derslerinin yanında seçmeli dersler okutulmaktadır. Lisans eğitiminde öğrencilerimize çağdaş düzeyde mesleki bilgiler verilmekte ve bu bilgiler laboratuvarlar, stajlar ve bitirme projeleri ile desteklenerek, öğrencilerin araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM tarafından yapılan Üniversitelere Giriş Sınavının ilgili puan türünden yeterli puanı almaları ve bölümün ön koşul şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Öte yandan yatay geçiş, dikey geçiş gibi yollardan da programa kayıt yaptırmak mümkündür.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 8 yarıyıl boyunca aldıkları dersleri, staj ve bitirme projesi eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Bölümümüzden mezun olan öğrenciler uçak bakım kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca havacılıkta hizmet veren diğer askeri ve sivil havacılık firmalarında da çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Öğretim Kurulunun yönergeleri doğrultusunda yatay ve dikey geçiş programları ile aynı ya da belirli sınırlar içerisinde farklı lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitim imkânına sahiptirler.