SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
HAVACILIK YÖNETİMİ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr.Nilüfer CANÖZ

Erasmus Koordinatör: Dr.Öğr.Üy. Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Farabi Koordinatör: Dr.Öğr.Üy. Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Mevlana Koordinatör: Dr.Öğr.Üy. Zeynep ERGEN IŞIKLAR

AKTS Koordinatör: Doç.Dr.Nilüfer CANÖZ

Amacı: Dünyada ve Ülkemizde hızla gelişen sivil havacılık sektörüne 4 yıllık yüksek okul düzeyinde, temel havacılık eğitimi yanında güncel gelişmelerle donatılmış bilgili, sorumluluk alabilen, sevk ve idare yeterliliği kazanmış, sektörün geçmişini ve gününü akademik düzeyde bilip yorumlayabilen nitelikli personel yetiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimizi havacılık ve işletme bilgisiyle donatarak, havacılık ile ilgili emniyet ve güvenliği ön planda tutan, teknolojik uygulamaları takip ederek uygulayan, yaratıcı, yeniliklere açık, kendini sürekli geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmek hedeflenmektedir.

Vizyon: Havacılık Yönetimi Bölümü olarak vizyonumuz, sivil havacılık sektörüne ve Ülke havacılığına bilimsel olarak katkıda bulunmak araştıran, düşünen, sorgulayan hem akademik hem de meslekte nitelikli elemanlar yetiştiren, eğitim-öğretim kalitesiyle, modern ve teknolojik olanaklarıyla, araştırma ve projeleriyle sektörde saygın bir eğitim kurumu haline gelmektir.

Misyon: Ulusal ve uluslararası sivil havacılık sektörüne ait bilgi ve beceri ile donatılmış, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelere ışık tutabilecek, yaratıcı düşünebilen, kendini geliştirebilen bireyleri yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Havacılık Yönetimi bölümümüz hem temel havacılık hem de işletme eğitimini birleştirerek, sektörün yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Bölümümüzde Hava Taşımacılığı, Havacılık Kuralları, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı, Yolcu ve Yer Hizmetleri gibi havacılık alanı ile ilgili dersler yanında genel kültürü artırıcı ve insan ilişkilerini geliştirici, Yönetim ve Organizasyon, İşletme, Finansal Yönetim ve İletişim gibi derslere de ağırlık verilmektedir. Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitimi vermekte olup, isteğe bağlı stajı bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ÖSYMnin merkezi yerleştirme sınavına göre kayıt hakkı kazanmış olmaları şarttır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Selçuk Üniversitesinin Lisans Eğitim-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere geçiş imkânı verilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencilerin programımızdan mezun olabilmeleri için programda yeralan 240 AKTSlik tüm dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programımızda, öğrencilere bir yarıyılda bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanarak değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. DC, DD notlar ile ilgili değerlendirme bütünleme sınavları sonrasında yapılır.

İstihdam Olanakları: Programdan mezun olan öğrencilerimiz havacılık sektörü ile ilgili hizmet veren tüm kamu ve özel kuruluşlarda iş bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir, akademik kariyer yapabilirler.