SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 1- Yönetim (kamu ve işletme) alanında bilgi sahibi olurlar ve özellikle Yerel yönetimler alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilirler.
P.Ç.2 2- Türkiyenin yönetim yapısını tanırlar.
P.Ç.3 3- Yerel yönetimler alanındaki mevzuatları bilir ve değişiklikleri takip edebilirler
P.Ç.4 1- Kamu Yönetimi biliminin doğasını anlama ayrıca bilime ve teknolojiye karşı pozitif tutumlara sahip olurlar.
P.Ç.5 2- Kamu ve yerel kuruluşların yönetimini bilme, gerekli yazışmaları yapacak kadar bilgi, beceri ve kültüre sahip olurlar.
P.Ç.6 3- Muhasebe ile ilgili kayıtları tutarak, gerekli raporları hazırlamak için ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri edinirler.
P.Ç.7 4- Bilgi teknolojilerini beceriyle ve güvenle kullanarak, yerel yönetimlerin kalite çalışmalarında, halkla ilişkilerinde, hizmet verme faaliyetlerinde etkili özelliklere sahip olabilirler.
P.Ç.8 1- Kentleşme, çevre ve kültürel mirasa ilişkin sorunları kavrar ve neden sonuç ilişkisi kurarlar.
P.Ç.9 2- Kamu ve yerel yönetim kuruluşlarında, orta kademe yönetici adayları olarak, yerel yönetimlerin performansının artmasına katkıda bulunabilecek etkin davranışları edinirler.
P.Ç.10 3- İhale, imar, planlama süreciyle ilgili destek hizmetler sağlarlar.
P.Ç.11 4- İnsan kaynakları ve halkla ilişkiler hizmetlerine destek hizmetler sağlarlar
P.Ç.12 5- Kent halkıyla etkin ve seviyeli ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip olurlar. Demokrasi konusunda ve yerel mevzuat çerçevesinde gerekli olan bilgi, beceri ve profesyonel davranışları sergileyecek kişilik özelliklerini geliştirebilirler
P.Ç.13 6- Çalıştığı yerel yönetimlerdeki ücret, kıdem tazminatı, iş sözleşmesi, ticaret hukuku mevzuatı gibi yerel yönetimleri ilgilendiren hukuki süreçleri yakından tanıma ve edindiği bilgileri gerektiğinde uygulamaya koyabilirler.
P.Ç.14 7- Teorik bilgileri uygulamada karşılaştığı durumlarla ilişkilendirir ve kendilerini geliştir ve yenilikleri takip ederler.