SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Seyahat acentelerinde belge düzeni ve muhasebe sistemi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
P.Ç.2 Türkiyenin tarihi ve coğrafi bilgilerine sahiptir ve bunları gerektiğinde turistlere anlatır.
P.Ç.3 Turizm İşletmeciliğini ve işletme yönetimini bilir.
P.Ç.4 Turizm ve seyahat acenteciliği ile ilgili mevzuat bilgisine sahiptir.
P.Ç.5 Turizm ve seyahat hizmetlerinin pazarlanması ve satışı ile ilgili her türlü bilgiye sahiptir
P.Ç.6 Konaklama işletmelerinin önbüro bölümünde yürütülen işlemleri bilir.
P.Ç.7 Cumhuriyetin kuruluşunu, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilir.
P.Ç.8 Seyahat acentelerinde kullanılan teknolojileri ve otomasyon sistemlerini bilir.
P.Ç.9 Görgü kurallarını ve etik değerleri bilir ve davranışlarında bunlara dikkat eder.
P.Ç.10 Manüel ve bilgisayar ortamında uçak bileti keser.
P.Ç.11 Departmanlar arası ve diğer işletmelerle etkili iletişim kurar.
P.Ç.12 Türkçe ve en az iki yabancı dilde kendisini günlük hayatta ve mesleki anlamda ifade eder.
P.Ç.13 Seyahat acentelerinin turizm tüketicilerine sunduğu her türlü hizmeti planlayıp sunar.
P.Ç.14 Tur, paket tur ve tur çeşitlerini bilir ve yeni paket tur programları hazırlar.
P.Ç.15 Seyahat yönetimi ile ilgili her türlü operasyonu yürütür.