SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Nur iLGÜN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Mahmut BALTACI

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör. Ümmü Özlem ÇERÇİ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör.Kazım ESER

Amacı: Programın amacı Turizm Sektörünün ihtiyaç duyduğu Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında gerekli tüm teorik bilgiye ve sektör deneyimine sahip, en az iki yabancı dili temel iletişim kurabilecek düzeyde bilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, sektördeki en son gelişmeleri yakından izleyen, etkili iletişim becerisine sahip, vizyon sahibi ve sürekli gelişime açık kalifiye insan gücü yetiştirmektedir.

Vizyon: Uluslararası alanda rekabet edebilecek, kendine güvenen, bilgili, donanımlı ve ülke turizmini geleceğe taşıyabilecek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Misyon: Turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye personel talebini karşılamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında iki yıllık önlisans eğitimi verilmektedir. Öğrenciler ilgili meslek liseleri mezunları arasından sınavsız olarak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile seçilmektedir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programlarının ayrı ayrı 55 öğrenci kontenjanı vardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Programa Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Aşçılık, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Beslenme ve Ev Yönetimi, Kat Hizmetleri, Mutfak, Otelcilik ve Turizm, Pastacılık, Resepsiyon, Servis Hizmetleri, Turizm, Deniz Turizmi, Seyahat Acentalığı, Animatörlük, Host ve Hosteslik, Tur Operatörlüğü, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm bölümlerini bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları ise üniversite sınavında almış oldukları YGS-5 puanına göre yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Programda dersler kuramsal ve uygulamalı olarak belirlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir. Öğretim elemanı aşağıdaki tabloda yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, ancak, yukarıdaki yöntemle bulunacak puanın aşağıdaki tablodaki harf karşılığının altında bir harfi başarı notu olarak belirleyemez. Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez. Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz. Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir: Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 AA 4.00 85-89 BA 3.50 75-84 BB 3.00 70-74 CB 2.50 60-69 CC 2.00 55-59 DC 1.50 50-54 DD 1.00 40-49 FD 0.50 0-39 FF 0.00 - F 0.00 AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı DC, DD: Öğrencinin dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılı, şartlı geçer değilse başarısız FD, FF: Başarısız F: Devamsızlık veya uygulamalardan başarısız olması nedeniyle final sınavına girme hakkı yok. G: Geçer, Kredisiz derslerde başarılı K: Kalır, Kredisiz derslerde başarısız M: Muaf, Bir yükseköğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan veya herhangi bir yükseköğretim programında okurken merkezi yerleştirme ile yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen not. Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği web adresi: http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/sinav.php/

İstihdam Olanakları: Mezun öğrenciler seyahat acentalarında, yat ve marina işletmelerinde, kruvaziyer gemi işletmelerinde, havayolu işletmelerinde, havaalanı işletmelerinde, kongre - fuar organizasyonu işletmelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, konaklama işletmelerinde, rekreasyon ve animasyon işletmelerinde, organizasyon işletmelerinde, pazarlama ve tanıtım işletmelerinde, araç kiralama işletmelerinde, online hizmet veren seyahat işletmelerinde istihdam edilmeleri mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programı başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.