SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 7019479 2 / 0 2
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kazım ESER
Koordinator E-mail kazimeser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Kazım ESER
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetimi kavramının tarihsel gelişimi, amacı, temel işlevleri ve insan kaynakları bilgi sistemlerinin bilgisi ile insan kaynaklarına ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve karşılıklı tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Yönetim İle İlgili Temel Kavramlar ve Yönetimin Fonksiyonları İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
2 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı ve Kavramı İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
3 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
4 İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı, Önemi ve Temel İlkeleri İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
5 İnsan Kaynakları Yönetiminde Çevresel Faktörler İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
6 İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçinde Yeri ve Önemi İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
7 İnsan Kaynakları Yönetiminin İşlevleri İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
8 Ara Sınav
9 İnsan Kaynakları Planlaması İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
10 İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gerekleri İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
11 İş gören Bulma ve Seçimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
12 İşe Alıştırma ve İş gören Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
13 Motivasyon İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
14 İş Değerleme ve Ücret Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
15 İş (Çalışma) İlişkileri İnsan Kaynakları Yönetimi Mümin ERTÜRK, Beta Yayınevi, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 5
Ödev : 1 5 - -
Sunum ve Seminer : 1 5 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : 1 5
Ara Sınav : 1 7
Final : 1 10
DERSİN AKTS KREDİSİ 2
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramlarını tanımlar. 4
D.Ö.Ç. 2 2. İnsan kaynakları yönetiminin tarihini ve gelişimini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. İnsan kaynakları yönetimini etkileyen işletme içi ve dışı sorunları bilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4. İnsan kaynakları planlaması yapar. 4
D.Ö.Ç. 5 5. İş gereklerini bilir. 3
D.Ö.Ç. 6 6. İş gören bulmada temel kriterleri uygular. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Daha nitelikli meslek elemanlarının yetişmesine katkıda bulunur. 3
D.Ö.Ç. 8 8. Bir insan kaynakları yöneticisinin sahip olması gereken yetkinlik ve yeterlilikleri kazanmış olur. 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20