SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU
Dersin Adı   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7019281 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Ön Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kazım ESER
Koordinator E-mail kazimeser selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. İshak KOZAK
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Yaşama ve çalışma hakkının sağlık ve güvenlik önlemleri içinde sürdürülmesi için tarafların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, çalışan veya çalıştıran olarak iş ilişkisini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde sürdürme becerisini kazandırmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sunum ve karşılıklı tartışma.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İş sağlığı ve güvenliği(İSG) kavramı ve İSG nin genel olarak önemi Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
2 İSG nin taraflar açısından işçiler, işverenler ve ülke ekonomisi bakımından önemi Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
3 İSG nin temel ilkeleri Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
4 İSG de temel kavramlar iş kazası, meslek hastalığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, İSGB, OSGB, tehlike sınıfı, risk değerlendirme,İSG çalışan temsilcisi vb. Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
5 İSG de uluslararası mevzuat İLO ve AB düzenlemeleri Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
6 Türkiyede İSG mevzuatının geçmişten günümüze tarihsel gelişimi Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
7 Ulusal İSG konseyi, ulusal İSG politikası ve kurumsal yapı Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
8 Ara Sınav
9 İşyerinde İSG organizasyonu: Genel çerçeve, işverenin genel yükümlülükleri ve risk değerlendirmesi Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
10 Çalışanların bilgilendirilmesi, eğitimi ve görüşlerinin alınması Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
11 İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme ve İSG Kurulu oluşturma Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
12 İSGB ve OSGB Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
13 İSG yönünden çalışanın hak ve yükümlülükleri Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
14 İSG yönünden işverenin hakları Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
15 İSG yönünden teftiş, sonuçları ve idari yaptırımlar Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği DenetimiFuat Bayram, Beta Yayını, 2008. Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının UyumuMahmut Kabakçı, Beta Yayını, 2009. AB Direktifleri ve Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri ve İşçilerin HaklarıÖzgür Oğuz, Legal Yayıncılık, 2011.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - 1 5
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - 1 5
Ödev : 1 5 - -
Sunum ve Seminer : 1 5 - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 50
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : - -
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 9
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 9
Küçük Sınavlar : 1 9
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 20
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Ülkenin, İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda ne durumda olduğunu analiz eder. 3
D.Ö.Ç. 2 2. İşyerinde sağlık ve güvenlik önlemlerinin önemini kavrar 4
D.Ö.Ç. 3 3. İşin niteliğine bağlı olarak, olası riskler hakkında genel bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 4. Olası risklere karşı güvenli davranış modelleri geliştirir 3
D.Ö.Ç. 5 5. İşveren veya işveren vekili olduğu takdirde yasal yükümlülüklerin bilincinde olur 4
D.Ö.Ç. 6 6. Çalışan olarak hak ve yükümlülüklerinin farkında olur 3
D.Ö.Ç. 7 7. Ulusal İSG politikalarını değerlendirir 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20